Motie voor ontwikkeling alternatieven LSP krijgt unanieme steun van Kamer

De overheid moet alternatieven gaan zoeken voor het Landelijk Schakelpunt, LSP. Het programma MedMij moet daarmee een veiligere onderbouwing en infrastructuur krijgen. Dat staat te lezen in een motie, ingediend door Tweede-Kamerleden Femke Merel Van Kooten-Arissen van de Partij voor de Dieren en SP- Kamerlid Maarten Hijink. Hij kreeg unanieme steun van de Kamer.

Een tweede motie van de PvdD die unaniem werd aangenomen, is die van het openstellen van de nu nog besloten vergaderingen van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en zorgkoepels in het Informatieberaad Zorg.

De motie is vooral bedoeld om te zorgen dat vijvoorbeeld organisaties voor burgerrechten en privacy meer kans kringen om gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren en kanttekeningen plaatsen. Momenteel zijn de beslissingen al genomen als de organisaties ze vernemen.

 

Monopoly

De Kamerleden willen ervoor zorgen dat de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) direct kunnen aansluiten op systemen van zorgaanbieders zonder tussenkomst van het LSP. Van Kooten-Arissen stelt dat het monopolie van het LSP onterecht is. Het LSP ontvangt nu als enige subsidie van de gezamenlijke zorgverzekeraars.

De indieners van de motie stellen dat slechts een deel van de Nederlanders toestemming heeft gegeven aan zorgaanbieders voor gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Miljoenen anderen hebben dat dus niet.

Bovendien riep de Eerste Kamer in 2016 al op om niet een centraal systeem in te zetten maar juist gebruik te maken van decentrale systemen. De regering is toentertijd opgedragen dat toegang tot het medisch dossier decentraal via bij de zorgaanbieder mogelijk moet blijven. Het LSP draagt daar niet aan bij.

De Tweede Kamer stelt nu dat de patiënt zelf moet kunnen beslissen wie zijn of haar gegevens krijgt. Het LSP waarborgt de privacy en bescherming van medische gegevens momenteel onvoldoende. Van Kooten-Arissen stelt dat bescherming van medische gegevens veel hoger op de prioriteitenlijst moet komen dan nu het geval is.

 

Herenakkoord

Het LSP verzorgt momenteel de infrastructuur waarop MedMij draait. Dit is een algeheel afgesloten ‘herenakkoord’ waardoor burgers hun eigen medische gegevens kunnen opvragen en inzien. Wel is het zo dat een aantal marktpartijen zogenaamde PGO’s heeft ontwikkeld. Dit zijn digitale hulpmiddelen die burgers kunnen gebruiken als instrument om de gegevens in te zien.

Deze PGO’s zijn vervolgens weer gekoppeld aan de uitwisselingssystemen van de diverse zorgaanbieders.

Gerelateerde berichten...

X