NCDD roept overheid op tot integrale aanpak duurzame digitalisering

duurzame digitalisering muis met plantje

De NCDD (Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering) roept de overheid op tot integrale aanpak van duurzame digitalisering. Volgens hen kan alleen een nationale aanpak van Nederland internationaal koploper maken. De coalitie bood minister Adriaansens (EZK) dinsdag een manifest aan.

De nieuwe coalitie wil een langetermijnvisie, een kortermijnactie en een Integrale aanpak. Dit biedt volgens hen de oplossing voor het huidige het versnipperde overheidsbeleid. De coalitie van ruim 70 organisaties wil samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners, bestaande kansen verzilveren, knelpunten oplossen en een routekaart ontwikkelen. Zo kun je de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur versnellen en de ecologische footprint van ons digitale systeem minimaliseren.

Knelpunten en aanbevelingen

De NCDD ziet zes knelpunten en beveelt oplossingen aan. Deze moeten de basis vormen voor een ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Digitalisering speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van economische veerkracht en weerbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarnaast vormt het een sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. Waar Nederland momenteel een vierde positie in de EU-kopgroep bekleedt, moet het verder verduurzamen van digitalisering deze positie voor de toekomst veiligstellen en verder uitbouwen.

Om de knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:
  • Eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie
  • Meer op data sturen om inzicht te krijgen om optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
  • Aanpassing nodig van (bestaande) (transitie)wet- regelgeving die zorgen dat duurzame keuzes vanzelfsprekend zijn
  • Een kennisoffensief dat zorgt voor tools, kennis en mensen
  • Zal toegang tot innovatie laagdrempeliger moeten zijn, met focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem. Daarbij is speciale aandacht voor software, hardware en dataverwerking
  • Ook zal Nederland nog zichtbaarder moeten worden in het Europese gesprek over duurzame digitalisering.

Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de NCDD vindt het tijd voor collectieve daadkracht. “De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn, maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering.”

De nieuwe coalitie komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’. Samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) werkt de organisatie verder aan de fundamenten van Nederland als internationaal duurzaam digitaal koploper.

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zei bij de in ontvangsneming van het document het goed te vinden dat diverse partijen in de digitale sector dit initiatief nemen om “digitalisering en verduurzaming hand in hand te laten gaan. We willen de kansen van digitalisering voor onze maatschappij en economie benutten, maar wel op een verantwoorde manier. Daarom is het belangrijk om hier op in te zetten.”

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital is ook blij met het initiatief. “De digitale sector is de afgelopen jaren heel actief en succesvol geweest op het thema duurzaamheid. We hebben grote efficiencyverbeteringen laten zien op het gebied van energie en grondstoffen. Om dat in de toekomst te blijven doen, moeten we een tandje bijschakelen en samenwerken met de hele keten. De nieuwe coalitie gaat ons daarbij helpen.”

Lees ook:
  • Waarom digitalisering een positieve invloed heeft op duurzaamheid
  • Digitale infrastructuursector: crisistijd vraagt om nieuwe economie

Gerelateerde berichten...

X