Nederlandse werknemers zien AI niet als bedreiging voor eigen baan

AI digitale vaardigheden digitale toepassingen

Artificial intelligence-toepassingen als ChatGPT inmiddels hun intrede gedaan op de werkvloer van veel bedrijven. De meeste werknemers zien dat dergelijke toepassingen veranderingen met zich meebrengen voor hun werk. Maar ze zijn niet bang dat ze daardoor zelf overbodig worden. Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van SurveyMonkey onder werknemers in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het onderzoek vroeg werknemers naar hun verwachtingen over de invloed van economische en technologische ontwikkelingen op de toekomst van hun bedrijf. En van hun baan.

AI kan deel van taken overnemen

Van de ondervraagde Nederlandse werknemers ziet een grote meerderheid (81,7%) AI niet als bedreiging voor hun baan. Wel denkt 47% dat AI een deel van hun taken kan overnemen. Een kleine groep (17,4%) is bezorgd dat AI hun functie overbodig kan maken. In het VK ligt dat laatste percentage hoger. Daar vreest bijna een kwart (23,5%) dat generatieve AI-toepassingen als ChatGPT een gevaar vormen voor hun baan.

Minder repetitieve taken

Dat AI straks een prominente rol zal spelen in het dagelijkse werk, daar is een ruime meerderheid wel van overtuigd. Slechts 20% van de Nederlandse respondenten gelooft niet dat AI in de toekomst menselijke banen zal vervangen. Toch verwacht 72% dat AI uiteindelijk “sommige” tot “alle” menselijke functies overneemt.

De algemene verwachting is dat AI vooral repetitieve taken zal overnemen, of werkzaamheden lichter of makkelijker voor mensen maakt. Bijna 40% verwacht dat AI huidige menselijke functies overneemt, maar tegelijk nieuwe rollen en functies voor mensen creëert die nu nog niet bestaan. Verder vindt iets meer dan de helft (51%) dat investeren in AI essentieel is voor het voortbestaan van hun bedrijf op lange termijn. Slechts 28,7% is het daar niet mee eens en ziet AI niet als essentieel voor succes.

Gerelateerde berichten...