Nieuwe tool bescherming online kinderrechten

jongere vrouw achter laptop jong en tech online kinderrechten

Staatssecretaris Van Huffelen heeft het nieuwe Kinderrechten Impact Assessment (KIA) gepresenteerd. Het KIA is speciaal voor ontwikkelaars van digitale producten. Het doel is in kaart brengen of hun producten de online kinderrechten respecteren.

Het assessment kijkt daarvoor zowel naar onderdelen van de online dienst die kinderrechten versterken, als naar onderdelen die risico’s voor kinderrechten met zich meebrengen.

Digitale wereld verandert met de dag

Het KIA is één van de acties uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Het is gemaakt door Considerati en de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

“De digitale wereld verandert met de dag, maar de impact van technologie op kinderen is niet altijd direct merkbaar. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de kinderrechten ook in de online wereld goed beschermd zijn”, aldus Van Huffelen.

De overheid wil kinderen helpen om de kansen van de online wereld te benutten en tegelijkertijd beschermen tegen online gevaren. Dit is een gezamenlijke opgave, waarbij actieve bijdragen van wetenschappers, bedrijven, overheden, ouders, scholen en kinderen essentieel zijn. Om dit te bereiken neemt het kabinet de komende tijd nog meer maatregelen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...