ACM start kartelonderzoek hardwarebedrijven en doet invallen

ACM start kartelonderzoek hardwarebedrijven en doet invallen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar mogelijk kartelvorming en andere verboden afspraken tussen een internationaal opererende fabrikant van IT-apparatuur en zijn distributeurs. De Autoriteit deed invallen bij verschillende bedrijven.

Ook onderzoekt de ACM of de fabrikant mogelijk misbruik maakt van een economische machtspositie. De Autoriteit wil niet zeggen om wie het gaat. Wel dat het vermoeden bestaat dat de fabrikant samen met de distributeurs bepaalt welke winkeliers aan welke klanten mogen leveren en tegen welke prijs.

Winkeliers zouden daarbij beperkt worden bij de verkoop van hergebruikte apparatuur. In het kader van het onderzoek zijn er bij verschillende bedrijven invallen gedaan in zowel Nederland als België. Ook de Belgische mededingingsautoriteit werkte hieraan mee.

Lagere dienstverlening

Als bedrijven onderling hun verkoopprijzen afstemmen en klanten onderling verdelen, leidt dat voor afnemers tot hogere prijzen en lagere kwaliteit van de dienstverlening. Afnemers worden mogelijk ook gehinderd om tweedehands IT-apparaten aan te schaffen.

Het beperken van de verkoop van hergebruikte apparatuur is ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid onwenselijk. Daarom zit de Autoriteit er extra bovenop.

Het onderzoek richt zich de komende tijd op de vraag of partijen de mededingingsregels inderdaad hebben overtreden. Mocht dit het geval zijn, hebben de ondernemingen nog wel de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te vertellen, voordat er een eventuele sanctie volgt.

Meld verboden afspraken

De Autoriteit roept mensen die werken in een sector waar IT apparatuur wordt verkocht of gekocht en signalen hebben dat fabrikanten, distributeurs en/of winkeliers verboden afspraken maken op zich te melden. Dat kan het onderzoek helpen.

Lees ook: