Antwoord op de waaromvraag laat optimalisatie slagen

Antwoord op de waaromvraag laat optimalisatie slagen

Wie zijn of haar wil bedrijf beter wil laten draaien zoekt naar optimalisatie. Volgens automatiseerder en kwaliteitsadviseur Marja Vink hoef je dan eigenlijk maar een vraag te stellen: waarom? De waaromvraag beantwoorden geeft een goede start voor bedrijfsoptimalisatie.

Binnen organisaties zijn diverse taken toegewezen aan functies, en functies zijn logisch tot afdelingen samengevoegd. In veel gevallen zegt de missie van de organisatie, die is beschreven met afgeleide doelstellingen, hen niet veel. Toch is het doel van een taak of functie essentieel wanneer men dit werk optimaal, effectief en efficiënt wil verrichten.

In wezen moeten de afgeleide doelstellingen het uitgangspunt vormen voor elk veranderproces. Toch ontbreekt dit uitgangspunt bij vrijwel elke methode voor organisatie- en informatiesysteemontwikkeling. Stel eerst de waaromvraag, geef het antwoord, formuleer het doel en ga dan pas aan de slag.

En als het doel al in de methode als startpunt dient, wordt het vrijwel altijd op een te laag niveau bepaald. Hoe kunnen we wél uitgaan van het juiste doel en wat voor invloed heeft dit op de verdere organisatie- en informatiesysteemontwikkeling?

Een start op het hoogste niveau leidt er dus toe dat men bewust kan besluiten om iets te laten vervallen. Als in een utopische maatschappij iedereen zijn kwaliteiten gratis ter beschikking stelt en dus ook gratis ontvangt van anderen, kan de geldstroombeheersing vervallen. Sommige groepen zijn hier al mee bezig.

Als er dus gestart wordt vanuit een bredere doelstelling, ontstaan er mogelijkheden om een samenstel van organisaties te optimaliseren.

Lees het hele verhaal van Marja Vink online of in ICT/Magazine van november.