NLdigital lanceert nieuwe Ethische Code AI: ‘Meer dan alleen principes’

NLdigital lanceert nieuwe Ethische Code AI: ‘Meer dan alleen principes’

NLdigital presenteerde haar nieuwe Ethische Code AI in het bijzijn van Tweede Kamerlid Barbara Kathmann. De gedragscode is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven. “Hiermee laten we zien dat de sector bewust bezig is met de zorgvuldige inzet van technologie,” legt directeur Lotte de Bruijn (foto) van NLdigital uit.

De gedragscode werd symbolisch overhandigd aan Kathmann van GroenLinks/PvdA door bestuurslid Luc Gimbrère. Kathmann is eveneens voorzitter van de Vaste Commissie voor Digitale Zaken, waar kunstmatige intelligentie (AI) veel aan bod komt.

Verantwoord gebruik, ook voor kleinere bedrijven

De Bruijn ziet voor het bedrijfsleven en de overheid veel toegevoegde waarde van de vernieuwde Ethische Code AI, die de vorige versie uit 2019 vervangt. ‘In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. Deze up-to-date gedragscode kan hierbij helpen, voor iedereen die daarbij betrokken is. Kleinere bedrijven profiteren in het bijzonder, die hebben vaak geen afdeling waar men bezig is met responsible AI’.

Concrete hulpmiddelen

De gedragscode benadrukt een aantal kernprincipes die leidend moeten zijn voor organisaties die met AI werken. Het gaat dan over thema’s als eerlijkheid, inclusiviteit en transparantie. Ook geeft de code richtlijnen om de betrouwbaarheid, veiligheid en verantwoordingsplicht voor AI-systemen te garanderen. Wat in de nieuwe versie is toegevoegd, zijn specifieke tools die kunnen worden gebruikt. De Bruijn: ‘Mooie principes zijn prachtig, maar de vraag is hoe je dat vertaalt naar concrete toepassingen in je systemen. Dankzij een aantal leden hebben we hulpmiddelen kunnen verzamelen die je kan gebruiken bij het inzetten van AI. Hier kun je direct mee aan de slag’.

Helpt bij voldoen aan regels

Een bijkomend voordeel is dat de hulpmiddelen ondersteuning bieden bij het voldoen aan de regels van de AI Act. ‘De AI Act richt zich op wat wel en niet mag met betrekking tot AI, en welke verplichtingen je als leverancier hebt over naleving en rapportage. De gedragscode en de tools vervangen deze verplichting niet, maar kunnen wel voor een gedeelte helpen bij de implementatie ervan’.

Jaarlijkse evaluatie

De Ethische Code AI van NLdigital zal een levend document zijn dat jaarlijks wordt aangepast om in te spelen op relevante ontwikkelingen. Met name de lijst van hulpmiddelen zal NLdigital blijvend uitbreiden.