Overheid vergeet ICT bij klimaatdoelen

Overheid vergeet ICT bij klimaatdoelen

De Nederlandse overheid wil de komende jaren belangrijke klimaatdoelen behalen, maar vergeet daarbij de groeiende impact van ICT. Uit onderzoek van AG Connect en Business Insider blijkt dat het dataverbruik van overheidsorganisaties mede door vele AI-toepassingen flink stijgt. Toch hanteert driekwart van hen geen specifieke klimaatdoelen voor het ICT-verbruik.

Experts zijn bezorgd: “Er is geen enkele grip op de gevolgen van groeiende ICT.” Al proberen overheden uit klimaatoverwegingen hun energieverbruik terug te dringen. Ze lijken één ding over het hoofd te zien: het toenemende gebruik van ICT. Om alle burgerzaken digitaal te regelen, bedienen overheden zich van uitdijende verzamelingen aan hard- en software, zoals servers, applicaties, besturingssystemen en softwareplatforms.

Daarnaast neemt volgens de onderzoekers de datahonger van de overheid fors toe doordat publieke organisaties vaker met AI werken. De benodigde rekenkracht voor data-analyse en opslagruimte voor uitdijende datasets blijven groeien.

Toch heeft driekwart van de overheidsorganisaties geen specifieke klimaatdoelen opgesteld voor het eigen ICT-verbruik, blijkt uit een enquête van AG Connect en Business Insider onder 89 overheidsorganisaties. Zowel gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties namen deel. Een digitaliserende overheid betekent ook dat de benodigde data-opslag van organisaties flink toeneemt. Niet alleen het aantal bestanden dat overheden bezitten, maar ook de grootte van die bestanden neemt toe, zo blijkt uit antwoorden van de overheden.

Onvoldoende aandacht
Slechts twee overheidsorganisaties geven aan dat hun data-opslag de afgelopen jaren gelijk is gebleven. De hoeveelheid AI-toepassingen bij de overheid stijgt explosief, variërend van chatbots tot slimme geluidsmeters en automatische beeldherkenning in de openbare ruimte. Experts vinden echter dat er onvoldoende aandacht is voor de gevolgen voor de toename van energieverbruik. Ongeveer de helft van de organisaties neemt maatregelen om de benodigde data-opslag te beperken, uit het oogpunt van energieverbruik.

Er is volgens experts onvoldoende aandacht voor de gevolgen voor de uitstoot van het toegenomen gebruik van AI. “Er worden vele discussies gevoerd over de risico’s van banenverlies, intellectueel eigendom, deepfakes, maar over de uitstoot van AI gaat het heel erg weinig terwijl deze systemen veel energie slurpen.

Lees ook: