Philadelphia zet als eerste Careware in voor gehandicaptenzorg

Philadelphia zet als eerste Careware in voor gehandicaptenzorg

Landelijke zorginstelling registreert voortaan alle één op één cliëntcontacten met app

Philadelphia Zorg heeft gekozen voor het planning- en registratieplatform Careware van zorgICT-aanbieder helpLine. Circa 400 zorgverleners, werkzaam in heel Nederland, werken sinds deze week met een iPad mini voor het plannen en registreren van de uren die betrekking hebben op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook voor het registreren van de contacten die via beeldbellen plaatsvinden wordt Careware gebruikt om te registreren. Philadelphia is de eerste organisatie uit de gehandicaptenzorg in Nederland die op deze wijze uren registreert.

Uitrol binnen hele organisatie
Annelies Baak, gebiedsmanager Zeeland van Philadelphia en verantwoordelijk voor de pilot en verdere uitrol van Careware in de organisatie: “In onze zoektocht naar een passend softwareplatform voor planning en registratie van ambulante ondersteuning, waren ‘efficiency’ en ‘gebruiksvriendelijk’ de twee sleutelwoorden. Hoewel Careware tot op heden vooral in de thuiszorg wordt gebruikt, zagen wij ook mogelijkheden de software binnen de gehandicaptenzorg in te zetten. Het draait bij de ambulante ondersteuning immers ook om één op één contacten met cliënten. Onze medewerkers voeren echter wel andere werkzaamheden uit dan mensen in de thuiszorg. Daarom is Careware op bepaalde onderdelen uitgebreid, zodat het precies aansluit op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.” Na een pilot in de regio Zeeland besloot de zorginstelling begin 2014 om de software binnen de hele organisatie uit te rollen. Deze week is de laatste groep met succes gestart met Careware.

Aangenaam voor medewerkers én zorgcliënten
De noodzaak tot automatisering van primaire processen was groot bij Philadelphia. Baak: “Voorheen gebruikten we één PC per locatie waar medewerkers blokje voor blokje de uitgevoerde taken registreerden. Dat kostte veel tijd. Ook vragen de veranderingen in de zorg nu echt om efficiëntere inrichting van processen bij organisaties. Onze belangrijkste eisen aan de software waren: een systeem waarmee we efficiënter uren konden registreren, dat op een zo aangenaam mogelijke manier voor medewerkers en dat flexibel is om in te spelen op de veranderingen in de Zorg. Tenslotte gaat de ambulante ondersteuning in 2015 onder de verantwoording van de gemeente vallen.” Inmiddels hebben alle zorgverleners een eigen iPad mini waarop zij ter plekke – bij de cliënt thuis – de uren en taken registreren. Medewerkers hoeven niet meer naar kantoor te komen voor registraties. Baak: “Dat levert aanzienlijke tijdwinst en werkplezier op. Daarnaast ervaren onze cliënten ook voordelen: veel vragen kunnen nu veel sneller beantwoord worden omdat onze zorgverleners op de iPad direct de juiste informatie kunnen opzoeken of zelfs ter plekke een nieuwe afspraak inplannen.”

Ook voor beeldbellen
Careware wordt bij Stichting Philadelphia Zorg breed ingezet. Naast medewerkers die daadwerkelijk huisbezoeken afleggen, werken ook medewerkers die via beeldbellen één op één contact met cliënten hebben met de planning- en registratiesoftware. Ook deze zorg op afstand moet immers worden gedeclareerd bij het zorgkantoor. Hereward Burgers, managing director van helpLine: “We zijn verheugd dat we met Careware nu ook ondersteuning kunnen bieden aan instellingen die innovatieve vormen van zorg leveren.”