UWV: technische sector heeft tekort aan hoogopgeleide ICT’ers

UWV: technische sector heeft tekort aan hoogopgeleide ICT’ers
Er is een tekort aan hoogopgeleide ICT’ers en juist een teveel aan ICT’ers op MBO-niveau. Dat stelt het UWV in een recent verschenen  onderzoek naar werkgelegenheid in de technische sector. De omvang van de vacaturemarkt is in de ICT-beroepen sinds 2012 wel gegroeid, maar enkel op de hogere niveaus. Positief is volgens het UWV wel dat een aanzienlijk deel van de mbo-studenten informatie- en communicatietechnologie doorstroomt naar vervolgonderwijs.
De totale arbeidsmarkt voor technische beroepen trekt aan, zo becijferde het UWV. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er al 38% meer vacatures dan twee jaar geleden. Werkgevers in de ICT blijken vooral op zoek te zijn naar developers/programmeurs in specifieke talen, securityspecialisten of business analisten. De gestegen vraag voor deze functiesop voor hoogopgeleide ICT’ers is het gevolg van technologische ontwikkelingen als Cloud Computing, Big Data en Cyber Security.  Het UWV verwacht overigens dat de krapte ook op middellange termijn blijft bestaan. Met de groeiende economie zal ook de vraag naar technici en ICT’ers verder aantrekken.
Mannen
Uit het UWV-onderzoek blijkt ook dat technici en ICT’ers nog steeds veelal mannen zijn die voltijds werken. Het aandeel vrouwen en deeltijdwerkers is beduidend lager dan gemiddeld. Hoewel het vaste contract nog steeds de norm is neemt het aandeel flexwerkers(werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en zzp’ers) wel toe. Een groot verschil tussen technici en ICT’ers is zichtbaar in het opleidingsniveau. Waar het zwaartepunt bij technici ligt op laag en middelbaar niveau, zijn ICT’ers overwegend hoog opgeleid.
Bijna een vijfde van alle werkzame personen in Nederland werkt in een technisch of ICT-beroep. Het gaat om zo’n anderhalf miljoen mensen.  De afgelopen tien jaar is het aantal werkzame personen in een technisch beroep gedaald, maar in ICT-beroepen juist gestegen. Technische sectoren zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse export en voor het innoverend vermogen van de Nederlandse economie.
Nederland ICT

De conclusies van het UWV-rapport sluiten aan op de resultaten van een onderzoek dat Nederland ICT vorig jaar uitvoerde. Ook daaruit bleek al sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt. Er zijn veel moeilijk vervulbare vacatures, terwijl er ook veel ICT’ers zonder baan zitten. De mismatch zit hem in opleidingsniveau, maar ook in specifieke vaardigheden.

Het oplossen van deze mismatch is een van de speerpunten van Nederland ICT. Samen met het ministerie van EZ en andere partners wordt gewerkt aan een Human Capital Agenda ICT, die deze problematiek adresseert.