Onderzoek: ouderen assertiever in beschermen online gegevens

Nederlandse ouderen zijn een stuk assertiever geworden als het gaat om het beschermen van hun online gegevens op internet. Meer dan ooit tevoren nemen ze concrete maatregelen om hun persoonlijke gegevens te beschermen en zich  te wapenen tegen online gevaren.
Dat blijkt uit representatief onderzoek in het kader van de Veiligheids10daagse van ouderenbond ANBO. van Startpagina.nl voerde het onderzoek uit.

Veiligheid

Ouderen in Nederland maken zich steeds meer zorgen over hun online veiligheid. In het onderzoek onder 1.241 Nederlanders van vijftig jaar en ouder, zegt 58 procent het (helemaal) eens te zijn met de stelling ‘Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn persoonlijke gegevens op internet’. Vorig jaar antwoordde 54 procent bevestigend op deze stelling.
Dit toenemende gevoel van onveiligheid brengt echter positieve gevolgen met zich mee. Ouderen nemen namelijk meer maatregelen om hun privacy online te waarborgen.
Bijna 91 procent zegt nooit wachtwoorden af te geven. In 2018 was dit nog 83 procent. Ook kiest 53 procent (tegenover 41 procent vorig jaar) voor ingewikkelde wachtwoorden. Daarnaast schermt 40 procent van de ouderen op social media zijn persoonlijke gegevens af, ten opzichte van 32 procent in 2018.

Veilige website

We zien de bewustwording onder ouderen toenemen’, vertelt Leon Dekker, woordvoerder van Startpagina.nl, dat het onderzoek voor het derde jaar op rij uitvoerde. ‘Dit is waarschijnlijk een gevolg van de toegenomen media-aandacht over online gevaren, bijvoorbeeld de ophef over Facebook en de berichtgeving over de AVG. Ook initiatieven als de Veiligheids10daagse van de ANBO van deze week dragen bij aan de mediawijsheid van oudere Nederlanders.’
Dekker wijst erop dat drie op de vier ouderen (74 procent) in het onderzoek aangeeft te weten waaraan ze een veilige website kunnen herkennen. ‘Vorig jaar was dat 62 procent, en het jaar daarvoor 55 procent. Het is gaaf om te zien dat ook ouderen online inmiddels streetwise zijn.’

Techreuzen

Op internet maken Nederlandse ouderen zich veruit het meeste zorgen over het verzamelen van persoonlijke gegevens door commerciële bedrijven (56 procent). Datzelfde beeld komt terug als de respondenten wordt gevraagd naar hun vertrouwen in enkele techreuzen.
Van de ouderen zegt 41 procent er (helemaal) geen vertrouwen in te hebben dat Facebook veilig omgaat met hun persoonlijke gegevens. Google komt er met 36 procent maar iets beter vanaf. Daarmee scoren ze opvallend slechter dan banken. In ING, ABN AMRO en Rabobank is het vertrouwen een stuk hoger.
Tenslotte zien vijftigplussers graag dat de overheid een actievere rol pakt in de voorlichting over online gevaren. Drie op de vier (76 procent) vinden dat de overheid op dat vlak meer moet doen. Minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakt daarmee alvast een goed begin: hij is op 3 april aanwezig bij de opening van de Veiligheids10daagse van de ANBO.

Gerelateerde berichten...

X