Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

robot schudt mensenhand

Norminstituut NEN richt een expertgroep artificial intelligence (AI) en medische hulpmiddelen op. De bedoeling is verschillende partijen te verbinden vanuit diverse perspectieven. Dat maakt het norminstituut bekend.

Voor het zover is komt er eerst een kosteloze online informatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 9 maart 2021.

Aanleiding is het feit dat sinds begin dit jaar de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen, Medical Device Regulation (MDR), definitief van kracht. Voor medische hulpmiddelen die gebruik maken van AI, brengt dit een aantal grote vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld klinisch onderzoek, klinische validatie, gebruik van data, bias van algoritmes. Verder ook interoperabiliteit, vertrouwen in AI, privacy en ethiek.

Expertgroep AI en Medische Hulpmiddelen

De bedoeling is dat verschillende initiatieven en oplossingen bijeenkomen. Deze expertgroep moet daarom ook zorgen dat experts, organisaties, instellingen en initiatieven vanuit alle perspectieven met elkaar in verbinding komen. Er komt aansluitend ook een nieuw platform waar (internationale) kennis en ervaringen over AI en medische hulpmiddelen met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

NEN stelt dat uit gesprekken in de sector blijkt dat er sterke behoefte is aan overzicht van de verschillende initiatieven op nationaal, Europees en internationaal niveau. En behoefte van Nederlandse experts om ook deel uit te maken van het internationale netwerk. Het vraagstuk blijkt een uitdaging, waarbij verbinding van én initiatieven én van experts van belang blijkt.

Informatiebijeenkomst

Het verbinden van experts en initiatieven start daarom ook met een online informatiebijeenkomst op donderdag 11 maart 2021. In verschillende presentaties krijgen de deelnemers uitleg over de expertgroep.

Daarnaast gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de scope en doelstellingen voor nu en de komende tijd. NEN gaat in deze bijeenkomst in op vragen over planning, oprichting en de eigen rol in dit initiatief.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X