Pieter van Foreest kiest voor zorgcommunicatie met flexibiliteit

ziekenhuizen

Ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest opereert in een dynamisch zorglandschap dat aan sterke veranderingen onderhevig is. Cliëntgroepen en hun behoeften veranderen. De communicatievoorzieningen – vaste en mobiele telefonie, zorgcommunicatie en domotica – veranderen mee. Pieter van Foreest realiseert zich dat en kiest daarom voor een standaardomgeving voor zorgcommunicatie die flexibiliteit mogelijk maakt.

Pieter van Foreest is een fusieorganisatie die een zeer breed palet aan zorgdiensten levert aan ouderen in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Door de vele fusies was er een zeer divers communicatielandschap ontstaan. Enkele jaren geleden startte de organisatie onder leiding van adviseur Communicatie Infrastructuur Sander Rimmelzwaan met het maken van plannen om vaste en mobiele telefonie en de verpleegoproep- en alarmeringssystemen te standaardiseren en centraliseren in een extern datacenter. De keus viel op het Zetacom Zorgconcept, dat een naadloze integratie kent tussen de Mitel-telefonieomgeving en het Ascom-verpleegoproepsysteem. Deze omgeving is volledig gestandaardiseerd, wat Pieter van Foreest de broodnodige flexibiliteit biedt. “Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar flexibiliteit creëer je alleen door aan de achterkant de technologie vergaand te standaardiseren. Alleen dan is de omgeving makkelijk aanpasbaar.”

Het uitrolplan is tussen 2012 en 2016 zeer regelmatig aangepast. Immers, in 2015 werden er ingrijpende veranderingen in de zorg doorgevoerd. De AWBZ verdween en maakte plaats voor de Wlz. Een deel van de oude AWBZ werd overgeheveld naar de WMO. Mensen met de lage indicaties blijven langer thuis wonen, waardoor verzorgingshuizen verdwijnen. Dit heeft grote gevolgen voor de bestaande locaties. Sommige werden gesloten, andere moesten grondig worden verbouwd, voor weer andere worden nog plannen gemaakt. In de toekomst zal Pieter van Foreest bijvoorbeeld steeds intensiever gaan samenwerken met andere organisaties, op het gebied van zorg maar ook op het gebied van wonen en het bieden van welzijn.

Deze veranderingen hebben tot gevolg dat de visie op de benodigde infrastructuur en de daarover aan te bieden communicatiediensten nu anders zijn dan vier jaar geleden, toen Pieter van Foreest het bestek schreef. Toch past de gekozen oplossing nog altijd goed.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Zorg van maart.

Gerelateerde berichten...