Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie van start

seo poppetjes

De pilot voor de nieuwe webmodule beoordeling arbeidsrelatie (WBA) is online. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is.

Deze module start nu eerst zes maanden als pilot. Het is te vinden via de website van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. In de pilotfase draait de webmodule als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en invullen kan anoniem.

Rechten

In deze fase kunnen er nog geen rechten aan worden ontleend. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren. Daarna moet duidelijk worden of de module als instrument goed genoeg is of dat er nog verbeteringen nodig zijn.

De commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wezen vorig jaar op structurele problemen op de arbeidsmarkt. Zo moet helder zijn wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een vaste werknemer.

Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contracten grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming. Dit zijn rechten op sociale zekerheid en fiscale behandeling.

Het kabinet werkt daarom aan een webmodule beoordeling arbeidsrelatie die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking moet plaatsvinden of dat de werk- of opdrachtgever loonheffing moet afdragen.

Evaluatie

In de zomer van 2021 vindt de evaluatie plaats. Dan is duidelijk of de webmodule als instrument ook echt behulpzaam is. Dan valt ook het definitieve besluit over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Behalve extra duidelijkheid voor de werkgever komen er ook mogelijkheden bij voor handhaving, misbruikrisico’s en de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Het kabinet wil deze periode ook benutten om een breed maatschappelijk gesprek te voeren over de wijze waarop we nu werken, welke klussen wel en niet door een zelfstandige zouden moeten worden gedaan en over mogelijke knelpunten in de regelgeving. Dit gesprek zou vorig jaar plaatsvinden maar is door de coronacrisis stil komen te liggen. Vanaf januari 2021 gaat het traject weer verder.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) van start gaat. Dat is op z’n vroegst 1 oktober 2021. Uiteraard wordt de markt tijdig over zo’n besluit geïnformeerd. De Belastingdienst en de Inspectie SZW zitten in de tussentijd niet stil.

De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. Contact en overleg met opdrachtgevers kan al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering leiden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X