Radically Open Security wil de industrie veranderen

Radically Open Security wil de industrie veranderen en beveiliging naar een hoger niveau tillen. Volgens dr. Melanie Rieback (36), CEO van Radically Open Security hebben we twee soorten geheimen in onze organisatie: de klantgegevens en de persoonsgegevens van onze freelancers en medewerkers. We kennen geen intellectueel eigendom.

“Als ik een tool maak, stel ik die beschikbaar. Wanneer iemand anders dat gebruikt, heb ik daar geen last van. Het levert goodwill op en nodigt mensen uit om te helpen de tools te verbeteren. Uiteindelijk kom je zo op een veel hoger niveau.”

Rieback, actief in de hackersgemeenschap, is doordrongen van de hackerethiek en wil die uitdragen. Goed hackergedrag betekent dat saaie of ingewikkelde taken zoveel mogelijk worden geautomatiseerd, om daarmee het leven eenvoudiger te maken en de aandacht vervolgens te richten op het simpeler maken van weer andere taken. Het resultaat komt voor iedereen beschikbaar om daarmee de wereld naar een hoger plan te trekken.

Ook administratieve systemen die worden verbeterd, komen beschikbaar. Daarmee is er weinig geheimzinnigs aan de bedrijfsvoering. Bij het uitvoeren van penetratietesten om zwakheden in systemen te vinden, wordt ook gestreefd naar standaardisatie.

Waar de economie altijd stelt dat de beloning voor de ondernemer de winst is, tart Rieback deze regel. Haar bedrijf stopt 90 procent van de winst in Stichting NLnet om daarmee open-sourceprojecten te ondersteunen, die beveiliging en digitale vrijheden centraal hebben staan. Zelf keert ze zichzelf het wettelijk minimum uit. “Ik verdien ongeveer de helft van wat ik verdiende in mijn oude baan en dat is voor mij voldoende.” Inmiddels is ze met freelancers in anderhalf jaar tijd gegroeid van zeven naar veertig medewerkers.

Het inzetten van radicale transparantie moet volgens Rieback voorkomen dat geld verloren gaat door teveel te betalen voor kennis die al beschikbaar is. De energie kan dan worden gestoken in het naar een hoger niveau tillen van beveiliging. In een wereld waar criminelen samenspannen om aanvallen uit te voeren, zorgt dat er uiteindelijk voor dat ook de verdedigende krachten in de industrie samenwerken. “Dat trekt beveiliging naar een hoger niveau en daarvan worden we allemaal beter.”

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...