Thuiswerken betekent minder files: infrastructuurprojecten nog nodig?

werkplek

Zijn infrastructuurprojecten nog nodig als we blijven thuiswerken? Die vraag stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. De grootste aanbeveling is dat bedrijven het thuiswerken moeten blijven stimuleren.

In deze studie gaat het Planbureau voor de Leefomgeving na hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en welke gevolgen dat naar verwachting heeft voor de kantorenmarkt, de woningmarkt en het mobiliteitssysteem. Volgens het PBL zijn veel grote infrastructuurprojecten niet meer nodig als werknemers blijven thuiswerken.

Meer thuiswerken, minder congestie

Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste effect op de mobiliteit. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt als mensen niet naar hun werk reizen. Deze mensen maken wel meer verplaatsingen maken voor bijvoorbeeld winkelen, visite en toeren. Toch zijn deze vooral buiten de spits. En dat scheelt dus alsnog files.

Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt volgens het PBL vooralsnog beperkt. In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten.

Deze ontwikkeling lijkt eerder het gevolg van de langjarige hoogspanning op de stedelijke woningmarkten dan aan veranderende woonvoorkeuren onder invloed van het thuiswerken.

Andere kantoren

Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor. Met name gaat het om meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken.

Om trends, patronen en mogelijke tekenen van verandering scherp te krijgen, deed het PBL gemengd methodisch onderzoek. Naast literatuuronderzoek en analyses van grote datasets zijn focusgroepgesprekken gevoerd om dieper in te gaan op de onderliggende factoren die een rol spelen bij de mate van thuiswerken en vraagstukken die verband houden met werken, wonen en mobiliteit.

Lees ook:
  • Thuiswerken in tech: productief maar weinig sociale interactie
  • TBX: Jaarbeurs Utrecht, 3 & 4 november 2021

Gerelateerde berichten...