Focus op de toekomst

Amsterdam UMC en de hyperconverged infrastructuur van Nutanix

Amsterdam UMC is een fusieorganisatie van het AMC en VUmc. Als universitair medisch centrum heeft de organisatie drie kerntaken. Naast het verlenen van kwaliteitszorg ligt de focus op onderzoek en opleiding. De ondersteuning van al deze activiteiten in de dynamische zorgwereld stelt hoge eisen aan de IT-omgeving. Zeker omdat de continuïteit en beschikbaarheid van werkplekken voor artsen en verpleegkundigen direct impact heeft op de zorg in de regio Amsterdam. Daarom worden de twee bestaande infrastructuren de komende jaren geïntegreerd tot één omgeving die gebruikers optimaal ondersteunt.

Om gebruikers een stabiele en veilige virtuele werkplek te garanderen en de migratie naar Windows 10 te ondersteunen, wilde Amsterdam UMC de bestaande IT-infrastructuur vernieuwen. De keuze viel op HCI van Nutanix, omdat dit concept voldeed aan de belangrijkste eisen voor beschikbaarheid, flexibiliteit en efficiënt beheer. “Nutanix loopt voorop in de HCI-wereld en biedt robuuste en toekomstbestendige technologie”, zegt Khalid El Adib, Teamleider Werkplek Beheer en Ontwikkeling bij het Amsterdam UMC. “Bovendien zijn hun oplossingen centraal te beheren. Hierdoor hebben we grip op de gehele stack.”

In nauw overleg richtte Nutanix een proof of concept in, inclusief performance-testen uitgevoerd door een onafhankelijk partij. Dit was het vertrekpunt voor de migratie van de virtuele werkplekomgeving naar een hyperconverged infrastructuur op basis van Nutanix AOS en AHV.

Hoog beschikbare en veilige werkplek

Beide partijen werkten nauw samen bij het ontwerp en de uitrol van de nieuwe infrastructuur. El Adib: “De samenwerking was zeer constructief en prettig. Er was sprake van een echt partnerschap. Onze mensen zijn vooraf goed getraind en gecertificeerd. Het implementatietraject, inclusief testen en in productie nemen, is goed gecoördineerd en vrijwel vlekkeloos verlopen.”
De nieuwe omgeving biedt 28.000 gebruikers een hoog beschikbare en veilige werkplek. El Adib legt uit: “Deze werkplekken worden voor een belangrijk deel door zorgprofessionals gebruikt. Zij hebben nu op verschillende apparaten snel toegang tot data en applicaties.”

Vereenvoudigd beheer

Verder is het beheer is sterk vereenvoudigd. Nutanix Prism biedt Amsterdam UMC een dashboard voor de complete omgeving. Er is altijd een actueel beeld van de infrastructuurcomponenten. Hoewel Amsterdam UMC de omgeving zelf beheert, monitort Nutanix de omgeving proactief. Bij afwijkingen wordt in overleg actie ondernomen. Ook upgrades en updates kunnen nu sneller worden uitgerold.

Amsterdam UMC beschikt nu over een stevig fundament met verschillende bouwstenen om de transitie van de IT-omgeving en de organisatie effectief te ondersteunen. El Adib: “Zowel binnen onze organisatie als in de zorgmarkt gaan de ontwikkelingen razendsnel. Daarom is een schaalbare IT-infrastructuur met minimale beheerinspanningen noodzakelijk. Dat geeft ons de flexibiliteit om de komende jaren zo nodig snel uit te breiden of in te krimpen én te blijven innoveren.”

Amsterdam UMC zal een en ander toelichten komende 15 juni tijdens het Cloud on Your Terms-evenement in Bunnik.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X