“Wie succesvol omgaat met de GDPR onderscheidt zich in Customer Experience”

In de afgelopen maanden gonsde het in de media van de berichten over de GDPR (General Data Protection Regulation), met als voornaamste inzet: het beperken van het risico op hoge boetes en het voorkomen van ernstige imagoschade. Quadient, een bekende speler in het compliance-veld, voegt daar een complementair element aan toe: privacy als startpunt voor het bouwen aan de Customer Experience.

Bedrijven voelen zich overweldigd door de complexiteit en omvang van de nieuwe wetgeving. De markt is angstig en wacht af. Mark Ansink, Solution Architect bij Quadient: “Wij helpen bedrijven om op een positieve manier naar de GDPR te kijken vanuit het perspectief van de klant: wat betekent GDPR voor de klant, wat verwacht deze van een bedrijf en hoe kan een bedrijf zich in de markt onderscheiden bij het voldoen aan wet- en regelgeving? Het antwoord is een combinatie van hoogwaardige technologie en klantgericht denken met als resultaat een onderscheidende Customer Experience. Ansink: “Bedrijven hebben de neiging om zich vooral te concentreren op data security en mogelijke boetes, maar wij stimuleren een veel bredere focus. Samen met de organisatie creëren wij als het ware een laag die over elk stukje data heen wordt gelegd, zonder de onderliggende systemen en processen te verstoren. Daarmee beschikken bedrijven over een centraal beeld van hun klanten, dat veel breder inzetbaar is dan enkel voor privacyvraagstukken.”

 

Een centraal klantbeeld

Een succesvolle centraal oplossing voor een central klantbeeld, zoals Quadient DataHub, is gebouwd op een slimme mix van technologie, processen en services. Deze mix levert een correcte, snelle en volledige kijk op de klant over diverse kanalen, bedrijfsonderdelen, afdelingen en divisies heen. De oplossing brengt klantdata uit verschillende bronnen en systemen bijeen in een “datahub”. Deze hub fungeert als een centraal archief voor klantdata die verbonden is met de bestaande infrastructuur van alle relevante systemen. Quadient DataHub consolideert en standaardiseert alle data van uiteenlopende bronnen naar een centraal klantbeeld. Toekomstige systemen kunnen ook aan de hub worden gekoppeld.
Door voor ieder persoon een zogenoemd gouden record te creëren (één versie van de waarheid), kan de data in het centrale archief worden gesynchroniseerd met de data in de bronsystemen, real-time of in batches. Middels schoning en verrijking transformeert Quadient DataHub de data naar betrouwbare informatie die als basis dient voor succesvolle klantinteracties en strategische beslissingen.

 

Verbeter klanttevredenheid en -vertrouwen

Vandaag de dag moeten organisaties snel kunnen reageren op veranderingen binnen regelgeving zoals de GDPR. Volledige controle over gevoelige data in een sterk geautomatiseerde omgeving verzekert u van de hoge kwaliteit van alle persoonsdata. Het maakt het eenvoudig om op klantverzoeken te reageren zoals de zogeheten SAR (Subject Access Request), het opvragen van informatie over/voor een klant, het recht om te worden vergeten, het recht om klantendata te behouden enzovoort. Een snelle en adequate respons verbetert het klantvertrouwen en -tevredenheid.

 

Geautomatiseerde afhandeling van SAR’s

Grotere organisaties zullen naar schatting te maken krijgen met enkele honderden SAR’s en andere privacy-gerelateerde aanvragen per maand. Wanneer een klant een bedrijf vraagt inzichtelijk te maken welke data het bedrijf van deze klant opgeslagen heeft, dan staat hier een maximale responstijd van 30 dagen voor. Zonder geautomatiseerde afhandeling van zulke aantallen kunnen bedrijven al snel verstrikt raken in tijdrovende procedures met matig resultaat. Dat zal onherroepelijk leiden tot sancties en bijbehorende imagoschade. Ansink: “Hulp bij datamanagement is één ding, maar de verwachte SAR’s vragen daarnaast om een concrete oplossing die bedrijven in staat stelt om snel en doeltreffend te handelen. Bij Quadient doen we dat met een geautomatiseerde oplossing die gericht is op snelheid en accuratesse. Onze klantgerichte benadering laat bovendien zien dat wij privacy hoog in het vaandel hebben staan, en dat voelen klanten.”

 

End-to-end oplossing

De Customer Communication technologie van Quadient voegt een gestroomlijnde workflow toe aan het centraal klantbeeld. Deze verwerkt en registreert het volledige proces van aanvragen, verzamelen, controleren en opleveren van de gevraagde data. Op een snelle, professionele en wettelijk geaccepteerde manier ontvangt de klant de gewenste gegevens via het gewenste kanaal. Deze combinatie maakt privacy compliance door Quadient de enige end-to-end oplossing in de markt en helpt organisaties zich te onderscheiden van hun concurrentie.

 

Over Quadient

Quadient helpt bedrijven bij het realiseren van waardevolle interacties met zowel huidige als toekomstige klanten. Als Neopost Digital Company beschikt Quadient over een technologieportfolio dat haar klanten ondersteunt bij het streven naar betere customer experience. Dit doet Quadient door het beschikbaar stellen van snelle, geoptimaliseerde, relevante, persoonlijke en zeer nauwkeurige communicatie voor ieder kanaal. Door het in kaart brengen van de customer journey zorgen Quadient-oplossingen ervoor dat de hele organisatie samenwerkt in het streven naar optimale customer experience. Quadient begrijpt het belang van excellente data en levert daarom oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de eisen uit de markt en die voldoen aan wet- en regelgeving van nu en voor de toekomst. Quadient maakt het voor duizenden klanten en partners wereldwijd in financial services, verzekerings- en dienstverlenende industrieën mogelijk om te excelleren op het gebied van customer experience via mobiele, digitale en sociale media en printtechnologieën.

Download de brochure voor meer informatie over GDPR en een centraal klantbeeld http://bit.ly/2J5zDnq.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten...

X