Zorginstellingen gaan meer IT uitbesteden

De Nederlandse zorginstellingen zijn bezig met een inhaalslag in uitbesteding van IT-diensten. De voornaamste driver voor outsourcing is het verbeteren van de kwaliteit van de primaire processen. 61% van de zorginstellingen gaat daarom meer  IT uitbesteden. In andere sectoren is dat gemiddeld 49%.

80% van de instellingen die tot uitbesteding zijn overgegaan geeft aan dat de doelstellingen van de outsourcing gerealiseerd zijn. Dat zijn enkele belangrijke conclusies uit het onderzoek  ‘Sourcing van IT in de zorg’ dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood uitvoerde.

De digitalisering van de samenleving heeft de relatie tussen zorgverleners en zorgontvangers blijvend veranderd. Het benutten van nieuwe technologie kan instellingen helpen in te spelen op de nieuwe situatie. Outsourcing van IT is daarvoor een steeds populairdere oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

 

Verbetering van de kwaliteit

De voornaamste beweegreden (72%) om over te gaan tot outsourcing van IT-diensten is het verhogen van de kwaliteit van de primaire processen. Daarmee heeft de zorgsector een ander primair motief dan bijvoorbeeld de overheid (focus op kernactiviteiten) en de financiële sector (kostenbesparingen). In de zorg is ‘toegang tot resources’ de tweede belangrijke driver (50%): het is voor interne IT-afdelingen steeds lastiger om de juiste competenties binnen te halen en vooral te houden. De derde reden is de wil om focus te houden op de kernactiviteiten (38%). 80% van de instellingen die tot outsourcing zijn overgegaan geeft aan dat ze de doelstellingen van de aanbesteding hebben behaald.

De zorg lijkt ten opzichte van andere sectoren bezig aan een inhaalslag voor wat betreft de outsourcing van IT-diensten. 61% van de zorginstellingen geeft aan meer te gaan uitbesteden; in andere sectoren is dat gemiddeld 49%.

Gerelateerde berichten...

X