Zorginstituut Nederland en VGZ beproeven blockchaintechnologie in de kraamzorg

Digitalisering met blockchaintechnologie gaat de kraamzorg transparanter en efficiënter maken. Met name geldt dat voor de registratie van kraamzorguren. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg.

De proef is uitgevoerd door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn er enthousiast over. Het zorgt voor extra inzicht bewustwording en regie. De kraamzorg voor Nederlands eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten.

 

Mijn Zorg Log

Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van  LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hielden de urenregistratie bij. Dat deden ze in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’.

Het Zorginstituut liet het vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopard. Het systeem moest de mogelijkheden en consequenties van blockchaintechnologie aantonen. Gekeken werd naar bestaande processen, wet- en regelgeving en technieken in de zorg.

Na de proef blijkt dat Mijn Zorg Log leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren. Zowel verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ermee geholpen.

Het administratieve proces wordt vereenvoudigd, doordat een aantal controles en data-invoerstappen niet meer nodig zijn. Zo vervalt de huidige stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder.

Met blockchaintechnologie kan ook behoorlijke tijdswinst worden geboekt. Het administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren kan anders en eenvoudiger worden ingericht.

 

Kraamverzorgenden enthousiast

Kraamverzorgenden die met Mijn Zorg Log werkten zijn enthousiast. Kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland werkte ermee. “Het is handig en makkelijk. Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau, zou dat ideaal voor mijn werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie.”

 

Kinderschoenen

Om de toegevoegde waarde van blockchain goed te benutten moet volgens de onderzoekers nog wel een aantal vraagstukken worden opgelost. Die liggen vooral op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit.

Voor de zorg is in verband met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens een permisssioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Dit biedt functionaliteiten om privacygevoelige informatie te verwerken in de (kraam)zorg indien daarvoor maatregelen worden genomen. In Mijn Zorg Log staat privacygevoelige informatie niet op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan namelijk enkel sleutels, hashes en pointers naar data en gebruikers.

Hoe de governance ingeregeld kan worden bij ketenverbreding en domeinoverstijging vergt vervolgonderzoek. Vooral het publiek belang en het belang van de burger voorop plaatsen is heel belangrijk.

Om de burger regie te geven, zouden patiënten moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage. Verder moeten ook het  toevoegen en aanpassen van informatie in de blockchain goed worden geregeld.

 

Gerelateerde berichten...

X