Arbobeleid nodig: ICT’er zit al snel acht uur per dag achter scherm

kantoor werken

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om een arbobeleid te hebben. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak, vormt hiervoor de basis. Toch hebben sommige mkb-bedrijven, ook in de ICT-sector, geen RI&E.

Aster heeft dat wel. Het bedrijf gebruikte een verhuizing om het document te herzien.

“Wij zijn verantwoordelijk voor onze mensen.”

In een RI&E brengt een organisatie alle arbeidsrisico’s in kaart. Hieronder vallen onder andere werkdruk, veel beeldschermwerk en langdurig zitten. Ook kunnen er nieuwe risico’s opduiken, zoals het coronavirus. In een plan van aanpak wordt vastgelegd met welke maatregelen de risico’s beheerst worden.

“De herziening van onze RI&E staat al langer op onze to-do-lijst”, erkent Marjolijn de Hon, bij Aster verantwoordelijk voor P&O. “De verhuizing vormde een mooie aanleiding om onze RI&E weer eens tegen het licht te houden. Een nieuw pand betekent een andere indeling, andere risico’s en andere vluchtroutes.”

Veiligheid en gezondheid

“Bij Aster vinden we veiligheid en gezondheid heel belangrijk”, vervolgt Marjolijn. “Een RI&E is het middel bij uitstek om deze thema’s in je bedrijfsprocessen te verankeren.”
“Wij voelen sterk een verantwoordelijkheid voor onze mensen. Ze moeten zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen. Als ICT-bedrijf schenken we bijzondere aandacht aan de werkplek en zithouding. We hebben daarvoor experts over de vloer gehad, als preventieve controle. Ook staat op elke kamer een zit-sta-bureau. Als je niet oppast, zit je als ICT’er acht uur achter een beeldscherm. Dat wil je niet. Daarom adviseren we onze medewerkers met klem om regelmatig pauze te houden. Corona en thuiswerken zorgen ook in dit opzicht voor extra uitdagingen, omdat je minder zicht op medewerkers hebt.”

Risico’s tijdig herkennen

Staatssecretaris Bas van ’t Wout wijst erop dat werkgevers gebaat zijn bij een proactieve houding. “Voorkomen is beter dan genezen. Geen enkele ondernemer wil zijn mensen zien uitvallen. Zeker niet als gevolg van risico’s op de werkvloer die wél kunnen worden aangepakt, maar niet of te laat worden herkend. Helaas zien we dat name kleine ondernemers die risico’s nog niet altijd in kaart hebben. Ik daag hen dan ook graag uit om aan de slag te gaan met de RI&E.”

Aster deed dit samen met een brancheorganisatie die gespecialiseerd is in het opstellen van RI&E’s voor de ICT-sector. Daarvoor werd onder meer een inventarisatielijst opgesteld voor personeel. “De informatie die we daarmee ophalen, gebruiken we voor het opstellen van de nieuwe RI&E. Ik weet zeker dat we met een goede RI&E, en het actief naleven ervan, het ziekteverzuim kunnen minimaliseren.”

SZW website

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een vernieuwde website gelanceerd over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De website routenaar.rie.nl helpt je op weg naar een RI&E van jouw bedrijf, op de manier die jij zelf kiest. Route naar RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E, bestaande uit FNV, MKB Nederland, CNV, VCP, Uneto-VNI, VOB, TNO en het Ministerie van SZW. Naast de website is er een flyer ontwikkeld met meer informatie over de RI&E.

• Download de flyer met stappenplan RI&E
• Website Route naar RI&E

Gerelateerde berichten...

X