Avit implementeert netwerkinfrastructuur Tergooi Medisch Centrum

automatisering

Tergooi Medisch Centrum in Hilversum heeft met succes een nieuwe ICT-infrastructuur geïmplementeerd in hun nieuwbouw, dankzij de nauwe samenwerking met Avit en partner Buitenhuis Advies. Samen werkten de projectteams aan de ontwikkeling van een geavanceerde ICT-infrastructuur in het moderne ziekenhuis, waardoor hoogwaardige en veilige zorg mogelijk is.

Veilige integratie en samenwerking

Eén van de belangrijkste doelen van het project was het verbinden van alle verschillende systemen, waaronder patiëntbewakingssystemen, wifi telefoons en ‘gewone’ computers, met de centrale ICT-infrastructuur. En met de rekencentra van het ziekenhuis. Met behulp van het Cisco Digital Network Architecture (DNA)-platform, gebaseerd op een Software Defined Access (SDA)-architectuur en inclusief services zoals asset tracking, is gezorgd voor een efficiënte en veilige uitwisseling van gegevens tussen diverse systemen, geoptimaliseerd netwerkbeheer en snelle en betrouwbare connectiviteit.
Bij de implementatie van het project stond ICT-beveiliging hoog op de agenda. In samenwerking met Avit heeft het ziekenhuis gezorgd voor uitgebreide beveiliging van de ICT-infrastructuur, waardoor gevoelige data beschermd worden en de privacy gewaarborgd blijft.

Infrastructuur voor zorgintegratie

De infrastructuur van Tergooi MC maakt een belangrijke stap om betere geïntegreerde zorg te ondersteunen. De techniek maakt het mogelijk om op een veilige manier alle vormen van communicatie voor zowel de patiënten als de medische professionals te ondersteunen. Patiënten hebben aan het bed of vanuit hun patiëntenkamer toegang tot hun dossier, berichten of alarmering voor de verpleegkundigen en hun persoonlijke entertainment en internet. Verpleegkundigen communiceren bijvoorbeeld met smartphones direct met elkaar, ontvangen alarmering van apparatuur en van patiënten zelf. Het netwerk is ruim schaalbaar voor een veelheid aan diensten, en door de SDA-architectuur centraal eenvoudig herconfigureerbaar bij veranderingen.

Erik Vosmeijer, ICT-manager van Tergooi MC: “Met de succesvolle voltooiing van dit ICT-project heeft ziekenhuis Tergooi MC een solide basis gelegd voor hoogwaardige zorgverlening in de moderne faciliteit. Het ziekenhuis blijft zich inzetten voor kwaliteitszorg voor onze patiënten, en de voltooiing van dit project draagt zeker bij aan dat streven. Een perfecte basis om verder uit te bouwen.”

Gerelateerde berichten...