DUO Groningen breidt Sogeti-relatie verder uit

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) sluit een vierjarige mantelovereenkomst met Sogeti voor de inhuur van IT-professionals op het vlak van projectmanagement, applicatieontwikkeling, testmanagement en informatieanalyse.

Deze miljoenenopdracht voor Sogeti vult de IT-dienstverlener in samen met FixedToday die zorgdraagt voor een efficiënt inhuurproces. De IT-professionals worden ingezet voor het DUO-kantoor in Groningen. Deze mantelovereenkomst is één van de acht contracten die DUO voor een geraamde waarde van totaal 200 miljoen euro met IT-leveranciers heeft afgesloten. De overeenkomst met Sogeti en FixedToday gaat begin 2021 van start.

Sogeti is al jaren partner van DUO Groningen. De hernieuwde samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van een efficiënte digitale uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs.

Onderdeel van deze mantelovereenkomst is een snelle en effectieve inhuuroperatie. FixedToday neemt dat proces voor haar rekening met salarisdiensten, contractbeheer en staffing services. Zo wordt DUO ontzorgd en gaat de onderwijsuitvoeringsorganisatie kosten besparen op het inhuurproces.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is DUO eveneens verantwoordelijk voor de uitvoer van de Wet inburgering en regelt DUO voor het ministerie van Financiën de examinering in het kader van de Wet Financieel Toezicht.

 

Gerelateerde berichten...

X