Netcompany wint aanbesteding Logius

Het agentschap Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, heeft een raamovereenkomst gegund aan Netcompany. De overeenkomst bestaat uit het leveren van applicatiediensten ter ondersteuning van het primaire proces van Logius waaronder authenticatiemiddelen, digitale post en notificaties zoals DigiD en MijnOverheid, voor zowel burgers als ondernemers. De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal vier jaar en een waarde van maximaal 255 miljoen euro.

Samen bouwen aan een sterke digitale samenleving
Sander Kluin, Country Managing Partner van Netcompany Nederland: “We zijn trots dat we als winnaar zijn geselecteerd. Met onze jarenlange ervaring in het moderniseren van applicaties voor diverse ministeries in zowel Nederland als Denemarken, zien we uitstekende mogelijkheden om samen met Logius het applicatielandschap te vernieuwen.

Met behulp van ons Govtech Framework bieden we innovatieve oplossingen die helpen om gebruiksvriendelijke, digitale diensten te bieden aan burgers, medewerkers en bedrijven. We zien het als een erkenning van onze dienstverlening, waarin wij samen met de Nederlandse overheid bouwen aan een sterke gedigitaliseerde samenleving.”

Mission critical systems
Logius is als agentschap verantwoordelijk voor de digitale overheidsdienst en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening. Veel producten en diensten waarvoor Logius is opgericht, zijn van levensbelang voor Nederlandse burgers en bedrijven. Voor Logius en haar klanten zijn het vaak “mission critical systems”. Continuïteit, betrouwbaarheid, veiligheid en stabiliteit van de te beheren applicaties zijn daarom van groot belang.

Scope samenwerking
Logius heeft vijf leveranciers gecontracteerd voor de raamovereenkomst waarbinnen applicatiediensten worden geleverd ter ondersteuning van het primaire proces. Werkzaamheden die hieronder vallen zijn beheer- en onderhoud, (door)ontwikkeling, migratie, (re)transitie, kwaliteitsborging, het geven van (ad hoc) advies en het verlenen van service integratie. Logius wil een stap zetten op het gebied van containerisatie, de SAFe/Agile methode, automatisering en integrale monitoring.

Gerelateerde berichten...

X