Vexpan lunchbijeenkomst: De invloed van MaaS op de parkeersector

Het wordt steeds duidelijker dat parkeren onderdeel is van Mobility as a Service (MaaS). Tijdens de Vexpan lunchbijeenkomst: ‘De invloed van MaaS op de parkeersector’ op 19 september a.s. van 12.00 uur tot circa 14.00 uur in het BOVAGhuis in Bunnik zal het Ministerie van Infrastructuur meer vertellen over de start van zeven pilots die MaaS een grote stimulans gaan geven. Empaction zal vervolgens ingaan op wat MaaS voor gemeenten kan betekenen.

Dit jaar starten de zeven nationaal opschaalbare pilots die Mobility as a Service een grote stimulans gaan geven. Deze pilots in verschillende regio’s en gericht op verschillende doelen maken onderdeel uit van een veel groter MaaS-ecosysteem met 24 consortia en onderlinge afspraken over level playing field, datadelen, privacy, enzovoort.

Het idee is dat de verschillende MaaS-aanbieders met hun apps integrale diensten gaan bieden voor alle mogelijke vormen van vervoer rond informeren, boeken en betalen. Reizen met een app zal voor mensen in Nederland vanzelfsprekend worden.

We denken dat voor veel mensen een parkeerdienst het logische sluitstuk is van hun verplaatsing en dat parkeren dus een ideale toevoeging is aan MaaS. Zo wordt nu ook gekeken naar informatie over laadpalen.

De parkeersector heeft zelf al belangrijke stappen gezet met het bieden nieuwe vormen van dienstverlening aan klanten en het organiseren van platforms. Misschien zijn er al meer stappen gezet richting MaaS. Tijdens de Vexpan lunchbijeenkomst wil het Ministerie van IenW daar graag over doorpraten, waarbij ook wordt ingaan op de rolverdeling (ministerie, regio’s, MaaS dienstverleners en vervoeraanbieders).

Maas en de rol van gemeenten
In samenwerking met een zevental regio’s zet de nationale overheid qua mobiliteit vanaf dit jaar volop in op MaaS. Het zal nog wel even duren voordat de marktpartijen elkaar gevonden hebben in standaarden die uitwisseling van informatie en integratie van diensten mogelijk maken. De vraag is of in het belang van hun inwoners gemeenten in de tussentijd iets moeten en kunnen doen met MaaS.

In de verdichtingsopgave, waar menig gemeente voor staat, speelt kwaliteit van openbare ruimte een steeds belangrijkere rol. Het besef groeit dat geleidelijk aan de auto een substantieel deel van de openbare ruimte heeft opgeëist, maar dat zeker in de binnensteden het plafond bereikt is. Wat doen we dan met de auto’s van al die nieuwe bewoners? En van hun bezoekers? Een ondergrondse parkeervoorziening is zelden meer een optie, zeker niet in geval van een component sociale woningbouw. Gaat MaaS de gemeenten helpen met deze vragen?

In deze presentatie zullen we laten zien dat nu de tijd rijp is voor gemeenten om meer regie te nemen over wat er op het gebied van mobiliteit gebeurt in hun eigen stad. Zonder het te (willen) weten hebben ze daarvoor goud in handen. Bedreigingen worden kansen. Marktwerking ja graag, maar het is niet de markt die bepaalt wat er in de openbare ruimte gebeurt en vanaf wanneer.

Laat u inspireren en discussieer mee. De lunchbijeenkomst is door iedereen bij te wonen en vindt plaats bij het BOVAGhuis in Bunnik. Meer informatie en de aanmeldmogelijkheid vindt u op de website van Vexpan: https://vexpan.nl/events/vexpan-lunchbijeenkomst-de-invloed-van-maas-op-de-parkeersector/.

 

Gerelateerde berichten...

X