Gezondheidszorg in de nabije toekomst

Gezondheidszorg in de nabije toekomst

Na twee online jaren konden duizenden CIO’s afgelopen november weer fysiek naar de Gartner ITxpo in Barcelona. Daar hoorden de IT-managers, die uit 75 verschillende landen waren komen vliegen, dat digitaal tegen 2030 de emissies kan reduceren met tien procent. “Dat is zoveel als de emissies van alle wagens, bussen en taxi’s bij elkaar.”

Vier jaar geleden was groei voor zes op de tien CEO’s de grote prioriteit. Vandaag geldt dat voor nog maar veertig procent. Tekort aan apparatuur maar ook de onzekere tijden door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis verleggen de accenten. Er klinkt een luide roep om duurzaamheid in alle contracten op te nemen.

“En met duurzaamheid bedoelen ze klimaat en omgeving, sociaal en governance”, aldus vicepresident en analist Daniel Sanchez-Reina. Getrouw aan de Gartnertraditie lanceerde hij enkele nieuwe buzz-woorden zoals ‘intelligent connected infrastructure’ en ‘implement and energy and optimisation system’. Proactieve en data-gedreven beslissingen zouden de energiekosten kunnen terugdringen met 4 tot 15 procent.

Levensbedreigend

Tijdens de pandemie is er enorm veel gebeurd in de gezondheidszorg. Virtualisatie met tools als Zoom en Teams deden hun intrede in de huisartsenpraktijk en ziekenhuizen om het gesprek met de patiënten toch gaande te houden. En de personeelstekorten zijn nijpender dan ooit. Niet alleen in de IT, zoals we gewend zijn, maar ook in de zorg. Het begint daar zelfs levensbedreigend te worden! Dat is andere koek dan een IT-project dat qua tijd en budget uitloopt. De vraag of digitalisering kan helpen wordt dus nu echt urgent. Gartner zou Gartner niet zijn als ze daar geen antwoord op hebben met mooie presentaties. De 2022-editie van de ITxpo bracht slechts drie healtcare-keynotes. We bekijken de presentatie van Michael Shanler: Gebruik toptechnologieën om uw kritieke uitvoeringspraktijk en bedrijf te bevorderen[1].

Digitale interventiepunten

Shanler introduceert Barbara, een 35-jarige patiënt met erfelijke darmkanker. Ze heeft uitzaaiingen en haar behandeling met nieuwe chemotherapie resulteert in bijwerkingen. Ze moet wederom behandeld worden. Barbara ervaart in het Amerikaanse zorgproces problemen zoals deeldossiers, veel papier, veel verschillende declaraties die niet op elkaar aansluiten, wantrouwen in instanties met betrekking tot bijwerkingen, complex medisch jargon en ogenschijnlijk onsamenhangend beleid. Shanler voorspelt dat de toekomst er zonniger uit zal zien met een volledig digitaal en geïntegreerd dossier, transparante facturering, efficiënte en gepersonaliseerde behandeling, duidelijke informatie over bijeffecten. Hiertoe moeten weliswaar diverse ‘digital intervention points’ worden gelinkt aan het zorgproces. Deze digitale interventiepunten moeten onder meer resulteren in snel aanpasbare IT, beter gerichte medicatie en dus betere resultaten. Door deze punten bij aanvang van een proces te implementeren, leidt dat tot lagere kosten. Ook zullen ze inspireren tot nieuwe bedrijfsmodellen, dienstverlening en een herziene strategische van projecten naar producten. Dat klinkt dus veelbelovend.

Geïntegreerde superapps

Ter illustratie bespreekt Shanler enkele van deze digitale interventiepunten. Zoals het samenhangend inzetten van apps waar een patiënt tegenwoordig tijdens de behandeling mee omgeven wordt. Naast een therapeutische functie kunnen deze ook worden gebruikt als ‘companion app’, waarvan er inmiddels diverse verkrijgbaar zijn in de markt. Gekoppeld aan andere bronnen kan iemand als Barbara hiermee haar medische dossiers beheren en kan ze communiceren met haar zorgverleners. Dit gaat niet alleen om de behandeling van Barbara, maar het bereikt ook de behandeling van patiënten met een vergelijkbaar ziektebeeld. Deze kunnen dankzij de beschikbaarheid van nieuwe, relevante gegeven nu ook behandeld worden. Uiteraard zijn er in dit kader vragen over privacy en beveiliging van al die nieuwe gegevens.

Bijna onvermijdelijk komen we via de algoritmen van de diverse apps aan in het domein van artificial intelligence (AI). Volgens Shanler zijn we onderweg naar wat hij ‘adaptive AI’ noemt. Ingebouwde intelligentie moet sneller aangepast kunnen worden en dan het liefst automatisch tijdens het gebruik van die app. Dat betekent dat de AI de app zelf door ontwikkelt, waardoor er ‘superapps’ ontstaan.

Digital twin

Virtualisatie van zorg heeft vanwege de pandemie een flinke boost gekregen – we noemden dat reeds. Het voeden van deze virtuele systemen met real time en geïntegreerde patiëntgegevens kan eveneens worden ondergebracht in digitale interventiepunten. Dit kan de communicatie tussen patiënt en behandelaar naar een veel hoger niveau tillen. Ook spannende ontwikkelen rondom digitale twins en het metaverse maken gestaag hun opmars in de virtualisatie van zorg. Niet alleen profiteren patiënt en arts ervan dat veel meer op afstand kan worden gedaan. Ook het milieu vaart er wel bij, doordat er veel minder reisbewegingen nodig zijn. Wanneer er een volledige digitale tweeling bestaat van een patiënt en diens behandelaar, ontstaat er een tussenvorm waarbij de fysieke patiënt en de digitale patiënt co-existeren en niet zonder elkaar kunnen.

Metaverse

Het heeft er alle schijn van dat het metaverse de toekomst is. Diverse science fictionfilms hebben al een kijkje genomen in de toekomst van een dergelijk digital universum. En dat gaat veel verder dan alleen games spelen met jouw avatar. Zo kondigde Facebook-topman Mark Zuckerberg het vaste voornemen aan om van zijn sociale mediabedrijf een ‘metaverse-bedrijf’ te maken. Ook gamebedrijf Epic, niet te verwarren met die andere Epic van het spel Fortnite, zet vol in op het metaverse, evenals Microsoft en diverse andere beeldbepalende partijen.

Het mag weer duidelijk zijn: de komende jaren hoeven we ons qua ICT in de zorg niet te vervelen. Niet dat we daar ook maar één ogenblik bang voor waren.

[1] Leverage Top Technologies to Advance your Critical Execution Path and Business

Lees ook: