CBS: Meeste Nederlanders beschermen gegevens op smartphone

Twee derde van de Nederlandse bevolking beschermen gegevens op hun smartphone. Gebruikers beperken bijvoorbeeld toegang tot persoonlijke gegevens van een app. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoek heet ‘ICT-gebruik van huishoudens’.

Het CBS keek naar gebruikers tussen 16 en 75. De meesten hebben bij installatie of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd. Slechts 12 procent wist niet dat zoiets kon. Drie procent zegt iets kwijtgeraakt te zijn op de smartphone door een virus of vijandige software.

Koppositie

Volgens het CBS gebruikte in 2018 87 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 16 en 75 jaar een smartphone. Nederland deelt daarmee met Denemarken, de koppositie in Europa. Veel Nederlandse smartphonegebruikers nemen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy. 68 procent beperkt bijvoorbeeld toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen.

Zeventien procent heeft dat niet gedaan en 12 procent geeft aan dat ze niet wisten dat het weigeren of blokkeren van de toegang mogelijk was. Van de smartphonegebruikers geeft 3 procent aan dat ze geen apps gebruiken.

Jongeren nemen vaker maatregelen

Het zijn vooral jongere mensen (16 tot 35 jaar) die de toegang tot persoonlijke gegevens blokkeren. Ouderen geven vaker aan dat ze niet wisten dat dit mogelijk was. Het aandeel hoogopgeleiden dat deze maatregelen neemt (77 procent) is groter is dan het aandeel middelbaar opgeleiden (67 procent). Onder middelbaar opgeleiden is dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57 procent). Mannen en vrouwen (69 procent en 68 procent) beschermen hun persoonlijke gegevens even vaak.

Het aandeel van de bevolking dat niet weet dat de toegang tot gegevens, locaties of foto’s geweigerd kan worden is groter onder laagopgeleiden (16 procent) dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden (12 procent en 9 procent).

 

EU

Nederland behoort met 68 procent tot de top vijf van landen in de Europese Unie waar inwoners de toegang tot persoonlijke gegevens beperken of weigeren. Koploper is Frankrijk met 77 procent, gevolgd door Duitsland (75 procent) en Zweden en Luxemburg (70 procent). Het EU-gemiddelde is 58 procent.

Het is wel opvallend dat 12 procent van de Nederlanders niet wist dat deze maatregel mogelijk is. Nederland staat ook in de top vijf van landen in de Europese Unie waar de bevolking niet weet dat gegevensbescherming op de smartphone mogelijk is. Het EU-gemiddelde is 7 procent.

Kwijt

Drie procent van de smartphonegebruikers is documenten, foto’s of andere gegevens kwijtgeraakt door een virus of andere vijandige software. Nederland staat daarmee met het Verenigd Koninkrijk (2 procent), Finland, Oostenrijk, Portugal, Estland en Cyprus (3 procent) onderaan de ranglijst van landen in de Europese Unie.

Inwoners uit Hongarije, Malta (13 procent) en Bulgarije (11 procent) geven het vaakst aan iets kwijt te raken. Het EU-gemiddelde is 5 procent. Het zijn vooral 25- tot 35-jarigen die iets kwijtraken door een virus of vijandige software.

Gerelateerde berichten...

X