Vrijwilligers en kunstmatige intelligentie ingezet bij cold cases

Politievrijwilligers gaan ondersteund met kunstmatige intelligentie werken aan oude zaken. De politie wil hiermee 1.700 cold cases versneld proberen op te lossen.

Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dit mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Het gaat om ernstige misdrijven die in het verleden niet zijn opgelost. De minister doet nu een ultieme poging om zowel nabestaanden als de samenleving rust te geven.

 

Vrijwilligers

Het gaat onder andere om onopgeloste moorden of doodslag. Ook zeer ernstige delicten waarop twaalf jaar of meer straf staat horen hierbij. Nieuwe informatie, inzichten en toepassen van nieuwe technieken kunnen leiden tot een doorbraak.

Politievrijwilligers kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek in een cold case. Zij digitaliseren bijvoorbeeld opsporingsdossiers. Hiermee kun je een dossier versneld naar moderne inzichten ordenen en digitaal doorzoekbaar maken. Politiemensen kunnen zo makkelijker verbanden leggen.

Om dit te kunnen doen is het ‘Besluit algemene rechtspositie politieambtenaren’ aangepast. Specialisten van buiten kunnen sneller ingezet worden om te helpen.

 

Kunstmatige intelligentie

De politie voert een experiment uit waarbij met kunstmatige intelligentie beter in kaart komt in welke van de 1.700 cold cases nieuw forensisch onderzoek kansrijk is. Dat gebeurt nu handmatig en kost vier tot zes weken per zaak.

Uiteindelijk moet er een ranglijst van cold cases komen met de meest kansrijke sporen voor nader onderzoek. De eerste fase van het experiment had positieve voorlopige resultaten. Aan de hand daarvan gaat de politie samen met het OM onderzoeken of en hoe deze techniek kan worden doorontwikkeld.

Bewaartermijn

De korpschef van de politie stelt intussen dat de huidige bewaartermijnen voor oudere politiegegevens uit de Wet politiegegevens (Wpg) te kort zijn voor cold case-onderzoeken. Het gaat om oudere politiegegevens die nog niet eerder in het opsporingsonderzoek zelf waren betrokken. Als deze gegevens volgens de huidige Wpg zouden worden vernietigd, gaat mogelijk relevante informatie verloren.

De korpschef besloot echter deze gegevens niet te vernietigen en heeft maatregelen genomen die de toegang tot deze gegevens beperkt. Hij heeft een beperkt aantal zogenaamde poortwachters aangewezen. Alleen zij hebben toegang tot deze afgeschermde politiegegevens.

Herzien

Minister Grapperhaus steunt deze aanpak van de korpschef. De Wpg wordt herzien om een beter evenwicht te vinden voor het belang van een goede taakuitvoering en het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Op dit moment is het beter om deze onvolkomenheid in de naleving van de wet te accepteren en genoegen te nemen met de maatregelen van de korpschef.

Alsnog voldoen aan de letter van de wet zou alleen kunnen via een grove selectiemethode. Hierdoor zouden ook gegevens worden vernietigd die juist kunnen bijdragen aan de opsporing in cold case-zaken. Het oplossen van deze zaken zal hierdoor ernstig worden belemmerd.

 

Gerelateerde berichten...

X