Expertisecentrum Cyberweerbaarheid van start

digitale criminaliteit vingerafdruk op toetsenbord

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen binnenkort zelf via een scan in kaart brengen of hun digitale veiligheid in orde is. Ook kunnen ze straks studenten van Leeuwenborgh/Arcus inschakelen. Zij maken onder specialistische begeleiding een scan van de digitale veiligheid van het bedrijf.

Dat zijn twee actiepunten van het recent gelanceerde Expertisecentrum Cyberweerbaarheid. Het expertisecentrum heeft als taak er ondernemers bewust van te maken welke risico’s ze lopen en wat ze kunnen doen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze de dupe van cybercrime worden.

 

Vraagbaak

Dat is nodig. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van alle ondernemers met cybercrime te maken krijgt. Een op de vijf loopt er daadwerkelijk schade door op. Het schadebedrag  in Nederland is jaarlijks op tien miljard euro. Het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid is een initiatief van het Platform Veilig Ondernemen en de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.

Als partners hebben zich ook Ondernemend Limburg, Centraal Bureau voor de Statistiek, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Hogeschool Zuyd, Leeuwenborgh-Arcus, CybersecurIT, Huis voor de Sport, Burgerkracht, Politie en KPN aan het expertisecentrum verbonden.

 

Online

Het expertisecentrum is vooral een vraagbaak voor ondernemers, kennis, partners of bedrijven zoeken die kunnen ondersteunen bij vragen. Afgezien van de veiligheidsscans waarbij studenten kunnen helpen, willen de initiatiefnemers met kennissessies laten zien hoe groot de risico’s zijn. Maar ook hoe ondernemers zich ertegen kunnen wapenen. Korte online cursussen en online informatie gaan straks tot het pakket behoren.

Volgens voorzitter Monique Princen van Ondernemend Limburg (LWV, MKB-L en LLTB) (waaronder het PVO valt) voorziet het expertisecentrum in een grote behoefte. “Dit is de ondersteuning waar veel ondernemers naar op zoek zijn. Vanuit het Platform Veilig Ondernemen kregen we veel signalen dat ondernemers meer willen weten over dit groeiend probleem en welke maatregelen zij zelf zouden kunnen nemen in de preventieve zin. Het is mooi dat de verbinding naar de Brightlands Smart Services Campus gelegd wordt, waar de expertise op dit gebied in huis optimaal in huis is. Grote bedrijven hebben hier vaak eigen specialisten voor, maar mkb’ers zijn hiervoor meestal te klein. Ze hebben zelf te weinig tijd of kennis om hier werk van te maken.”

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur fusiecollege Arcus-Leeuwenborgh: “Onze studenten zijn slimme, jonge mensen die we opleiden tot onder andere systeem- of applicatiebeheerder. Deze studenten zijn zeer goed in staat om de risico’s in kaart te brengen en ondernemers te adviseren. Zij groeien immers op in de digitale wereld, zij weten wat de gevaren zijn van de social media, Internet of Things of van hacken.”

Joost van den Akker, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg: “Cyberweerbaarheid wordt de komende jaren steeds belangrijker. Ik juich het dan ook van harte toe dat ZZP´ers en MKB-bedrijven via het expertisecentrum kennis kunnen ophalen en delen. Dat studenten ondernemers hierbij helpen met de nieuwste inzichten en theorieën en tegelijk praktijkervaring opdoen is een win/win-situatie voor alle partijen.”

 

Gerelateerde berichten...

X