CBS: ondernemers verwachten dat hybride werken blijft

monitoring thuiswerken hybride werken

Ondernemers verwachten dat hybride werken een blijvertje is. Dit staat in de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland. Naast het CBS werken ook de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW hieraan mee .

Uit de enquête blijkt dat de meeste bedrijven waar men hybride werkt verwachten dat ze deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. In het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan bij het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers noemen verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en mogelijke nieuwe lockdownmaatregelen als het meest invloedrijke gevolg van corona voor hun bedrijf in 2022.

Ongeveer 28 procent van de ondernemers geeft aan dat hybride werken geen optie is door de aard van de werkzaamheden. In het mkb ligt dit percentage hoger dan binnen het grootbedrijf. Dat percentage is ruim 30 procent tegenover ongeveer 12 procent.

Van de ondernemers bij wie dit wel mogelijk is verwacht bijna 66 procent dat het een onderdeel blijft van het werk. Voor het grootbedrijf geeft bijna drie kwart dit aan. In het mkb is dat ruim 60 procent.

Het merendeel van de ondernemers die hybride werken als blijvend zien, zal dit structureel stimuleren. Opvallend is dat het grootbedrijf dit vaker gaan doen dan binnen het mkb.

Ongeveer 15 procent van de ondernemers die de keus hebben, verwacht dat op een hybride manier je werk doen tijdelijk is. Bijna 20 procent kan nog geen verwachting uitspreken. Er zijn relatief meer mkb’ers die verwachten dat hybride werken tijdelijk is.

Hybride werken het meest binnen informatie en communicatie

De mate waarin gemengd uit- en thuiswerken past bij de werkzaamheden verschilt sterk per bedrijfstak. Bij informatie en communicatie speelt dit bijvoorbeeld het minst. Dit is ook de bedrijfstak waar ondernemers de hybride werkvariant het vaakst als blijvend zien.

Ook binnen verhuur en handel van onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder andere reclamebureaus en administratiekantoren onder vallen, zien veel ondernemers hybride werken als blijvend.

Verstoringen bij leveranciers door corona verwacht in 2022

Bijna een kwart van de ondernemers verwacht dat in 2022 verstoringen bij leveranciers het meest invloedrijke gevolg van corona zullen zijn voor hun bedrijf. Vooral in de bouwnijverheid voorzien veel ondernemers dit, bijna 36 procent. Binnen verhuur en overige zakelijke dienstverlening en de horeca ligt dit percentage het laagst.

Ook verwacht bijna 21% van de ondernemers dat klanten zich anders gaan gedragen als gevolg van corona. Binnen de overige dienstverlening en de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke diensten verwacht 27 procent dit. Daarnaast verwacht ruim 18 procent van de ondernemers dat eventuele nieuwe lockdownmaatregelen de meeste impact zullen hebben in 2022.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X