Hybride werken begint bij IT

hybride werken

Dat IT een noodzakelijk onderdeel van bijna ieder bedrijf is, is inmiddels niet meer te ontkennen. Zeker in een tijdperk waarin hybride werken de norm is, is de digital workspace niet meer weg te denken. Of mensen nu op kantoor werken, vanuit huis of vanuit het buitenland, zij moeten altijd bij belangrijke documenten kunnen én met het bedrijf in contact kunnen blijven. Om dit te bewerkstelligen, is kennis van IT binnen het bedrijf noodzakelijk. Geen enkel groot bedrijf kan meer zonder een IT-afdeling.

Maar hoe beoordelen de IT-verantwoordelijken deze afdeling? Vinden ze hen de innovatiedragers die ze zouden moeten zijn of is de IT-afdeling vooralsnog een belemmering voor de groei van het bedrijf? Wij vroegen het ruim 500 IT-verantwoordelijken.

Innovatieve IT-afdeling

Op de vraag of de IT-afdeling op dit moment voldoende innovatief is antwoordt 64 procent van wel. Het percentage dat dit niet vindt is nog behoorlijk hoog, namelijk 29 procent. Bijna een op de drie IT-verantwoordelijken vindt dus dat zijn of haar eigen afdeling niet innovatief genoeg is. En dat terwijl IT een onmisbaar onderdeel voor het bedrijfssucces is. Als we het de IT-verantwoordelijken vragen, geeft slecht achttien procent aan dat de IT-afdeling niet bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Zeven op de tien verantwoordelijken zegt dat dit bij hun organisatie wel het geval is.

Te weinig capaciteit

Dat de IT-afdeling niet altijd innovatief genoeg is, ligt niet per definitie aan de inzet van de werknemers. Bijna de helft (46%) van de IT-verantwoordelijken geeft namelijk aan dat (innovatie)projecten vooruit worden geschoven omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Daar ligt dus nog een taak voor de IT-verantwoordelijken: in het bestuur duidelijk maken hoe belangrijk deze projecten zijn en dat hiervoor capaciteit vrijgemaakt moet worden.

Verouderde systemen en kennis

Ook verouderde systemen en hardware kan een rem zijn op de innovativiteit. Maar liefst 39 procent geeft aan dat zijn of haar IT-afdeling moet werken met verouderde hardware of systemen. Nog eens zeven procent heeft geen idee of de systemen en hardware verouderd zijn.

Naast de systemen die verouderd zijn, kampen sommige IT-afdelingen ook met kennis die niet up-to-date is. Gelukkig geeft de helft van de IT-verantwoordelijken aan dat dit bij zijn of haar afdeling niet het geval is. Het percentage dat toegeeft dat zijn werknemers gedateerde kennis op het gebied van IT-support hebben is schrikbarend hoog met veertig procent. Zeker met medewerkers die lang niet allemaal meer op kantoor zijn, is het van belang om support op afstand goed in te regelen. Als de eigen IT-afdeling heb niet verder kan helpen, waar moeten ze dan heen? Ook hier zijn dus nog de nodige stappen te zetten.

Het hybride werken staat of valt dus met goede IT. En hoewel er sinds 2020 grote stappen zijn gezet in veel organisaties, zijn er nog teveel IT-afdelingen die met oude hardware, oude kennis of te weinig capaciteit moeten werken. Het is daarom van belang dat de IT-verantwoordelijken duidelijk in de organisatie laten horen wat zij nodig hebben om zo innovatief mogelijk te zijn en écht bij te kunnen dragen aan het bedrijfssucces.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X