EU test gatewaydienst voor verbinden corona-apps

Sterrenvlaggen EU voor het parlement

De Europese Commissie test momenteel een gatewaydienst voor corona-apps. De bedoeling is dat de apps van diverse Europese landen kunnen gaan samenwerken.

Als alles in de testfase goed gaat zal de gateway in oktober definitief van start gaan. Beheer vindt plaats vanuit het datacentrum van de Commissie in Luxemburg.

De bedoeling is zowel het potentieel van mobiele contacttracerings- en waarschuwingsapps optimaal te benutten, en besmettingsketens te onderbreken. Via de gatewaydienst kunnen grenswerkers ook informatie van de apps uit omringende landen ontvangen.

Vorige week begon een groep lidstaten met het testen van de infrastructuur. Er zijn nu testprocedures tussen de backend-servers van de officiële apps uit Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië en Letland. Er zijn ook tests van een hele nieuwe gatewayserver.

Gateway

De start van de gateway is het gevolg van een eerder gesloten Europees akkoord om een Europese oplossing te bieden voor veilige uitwisseling van informatie tussen backends van nationale coraona-apps. Dit gebeurt op basis van een gedecentraliseerde architectuur. Bijna alle in de EU ingevoerde apps vallen hieronder.

Via de gateway kun je informatie tussen de backendservers van de nationale apps overdragen. Zo kunnen de apps ook over de grenzen heen naadloos werken. Gebruikers hoeven dus slechts één app te installeren. Ze kunnen een positieve infectietest melden of een waarschuwing krijgen, zelfs als zij naar het buitenland reizen.

Daarbij wordt ook hier zo min mogelijk informatie uitgewisseld. Ook blijft het datagebruik van de gebruikers blijft zo beperkt. De gateway verwerkt geen andere informatie dan de willekeurige codes die van de nationale apps komen.

De uitgewisselde informatie wordt gepseudonimiseerd, versleuteld en tot een minimum beperkt. Opslag van gegevens gebeurt zo kort mogelijk. Zo kun je aan de hand van de informatie geen individuele personen identificeren.

Uitbraak

Vanaf de uitbraak van de coronapandemie evalueren de Europese lidstaten doeltreffendheid veiligheid, privacy en gegevensbeschermingsaspecten van digitale oplossingen. Dit moet volledig in overeenstemming met de EU-regels en goed gecoördineerd gebeuren.

De lidstaten hebben met steun van de Commissie een EU-toolbox ontwikkeld voor gebruik van mobiele waarschuwings- en contacttraceringapps. Na het akkoord volgden in juni een reeks technische specificaties, waaraan het systeem moet voldoen. Er is nu ook een rechtsgrondslag.

Reizen

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Veel lidstaten hebben nationale contacttracerings- en waarschuwingsapps. Die moeten nu contact met elkaar kunnen maken. Reizen en persoonlijk contact vormen de kern van het Europese project en de eengemaakte markt. In deze tijden van pandemie kan de gateway daartoe bijdragen en levens redden.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Tracerings- en waarschuwingsapps voor corona die over de grenzen heen werken, zijn krachtige tools die ons kunnen helpen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Bij een toename van het aantal besmettingen kunnen apps een aanvulling vormen op andere maatregelen, zoals meer testen en persoonlijke contacttracering. Als er genoeg gebruik van wordt gemaakt, kunnen apps ons helpen besmettingsketens te onderbreken. We blijven op alle fronten tegen de pandemie strijden.”

Lees ook:
  • Kabinet past Wet publieke gezondheid aan voor gebruik app CoronaMelder
  • Coronacrisis geeft ons lessen in onzekerheid

Gerelateerde berichten...