Extra aandacht ACM: voor veilige online omgeving

ChatGPT online omgeving

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft in 2024 extra aandacht aan een veilige en betrouwbare online omgeving. Dat staat in de Focus werkzaamheden van de Autoriteit.

De Autoriteit krijgt daarvoor onder andere een Raad van Advies, die per 1 februari 2024 start. De raad heeft als taak het bestuur van de ACM te adviseren over hoofdlijnen van het beleid . Dit moet meteen ook bijdragen bij aan het waarborgen van de onafhankelijkheid van de Autoriteit.

Nieuwe wetten op digitaal gebied eisen dat online platforms hun verantwoordelijkheid nemen voor een betrouwbare online omgeving en klachten van consumenten serieus nemen. De ACM geeft daarom voorlichting aan zowel ondernemers als consumenten over hun rechten en plichten onder de nieuwe Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act (DMA) en Platform to Business Verordening (P2B). Er komt een nieuw loket waar consumenten terecht kunnen met meldingen over hoe online platforms omgaan met hun klachten.

De Autoriteit werkt verder aan maatregelen om de drukte op het stroomnet in Nederland (netcongestie) aan te pakken. Bijvoorbeeld via regels om flexibel gebruik van het elektriciteitsnet te stimuleren. Er komt ook een nieuwe methode voor berekening van de inkomsten en tarieven van netbeheerders vanaf 2027.

Om de ontwikkeling naar een duurzamere economie te steunen, richt de Autoriteit zich op voorlichting en de aanpak van onjuiste duurzaamheidsinformatie. Bij de aanpak van misleidende duurzaamheidsclaims ligt de focus de komende tijd op de vervoerssector.

Extra aandact

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Dit jaar krijgen we nieuwe taken om de online consument te beschermen en concurrentie te versterken. We zijn blij met deze nieuwe wetgeving en richten ons met extra mensen op een veilige online omgeving voor alle mensen en bedrijven. Ook de energiemarkt vraagt speciale aandacht. Nog steeds gaan veel meldingen bij ons consumentenloket over energie. We willen er dan ook alles aan doen om consumenten op de energiemarkt goed te beschermen.”
digitale economie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...