FME: Kabinet komt belofte Regeerakkoord weer niet na

Ineke Dezentjé FME kabinetsaftreden

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is zeer teleurgesteld dat er, opnieuw, geen structurele doorbraak is op een ‘leven lang leren’. Dat zegt de organisatie in een reactie op de Troonrede.

Weliswaar zijn er flinke investeringen via het Groeifonds. Dat heeft volgens FME echter alleen zin als er ook voldoende technologisch (bij- en om)geschoolde medewerkers zijn.En die zijn er momenteel niet of nauwelijks.

Laatste kans

“In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende”.

Ook vindt FME dat het Kabinet het Groeifonds moet gebruiken voor innovatieve investeringen. Volgens Dezentjé moet daarbij niet alleen een derde van het geld naar infrastructuur gaan omdat meer asfalt en nieuwe treinverbindingen nauwelijks zullen bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland. “Slimme sensoren die onze bruggen veilig houden, intelligente stoplichten en radicale mobiliteitsinnovaties zoals zelfrijdende auto’s en de Hyperloop, doen dat wel. Dat de WBSO, de fiscale regeling voor Research en Development ( R&D), verruimd wordt is goed nieuws, maar helaas staat daar tegenover dat het belastingtarief in de Innovatiebox omhoog gaat. “Jammer, want er is echt maar één weg uit de crisis: innovatie”.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X