Microsoft mag ‘op eigen risico’ verder met bouw datacenter

Datacenter

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Microsoft toestemming gegeven om de bouw van zijn tweede datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer te starten. Het gaat nog niet om een definitieve vergunning dus de bouwstart is op eigen risico.

Gedoogbeslissing

Microsoft mag beginnen met de bouw van zijn geplande datacenter op Het Venster in Middenmeer, op industrieterrein Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon. Maar het gaat vooralsnog om een zogenaamde gedoogbeslissing van OD NZKG . De dienst neemt die beslissing omdat deze verwacht dat er ‘op korte termijn’ een definitieve omgevingsvergunning bouw en milieu wordt verleend.

Beroep mogelijk

De dienst baseert zich daarbij onder andere op de gedane toetsing voor brandveiligheid en constructieve eisen. Op korte termijn volgt nu een ontwerpbeschikking op de aanvraag, die belanghebbenden zes weken lang kunnen inzien. Ze kunnen ook reageren op de beslissing. Ten slotte komt er een definitieve beschikking, die eveneens zes weken in te zien is en waar beroep tegen kan worden ingesteld. In de tussentijd kan Microsoft dus beginnen met de bouw.

Discussie over bevoegd gezag

De bouw van het datacenter kent een lange politieke voorgeschiedenis en is omstreden. In juli trok de provincie een streep door het bestemmingsplan van de gemeente vanwege zorgen over de verkeerssituatie rond het datacenter. De gemeente Hollands Kroon meldde met de provincie een oplossing voor de verkeersafwikkeling te zoeken. Daarvoor was onder andere onduidelijk of noodstroomvoorzieningen meetelden voor de vergunningplicht en of de provincie of gemeente daarbij het bevoegde gezag zou zijn. Ook boeren in de omgeving weerden zich tegen de bouw van het datacenter. Zij vonden dat onvoldoende rekening werd gehouden met hun belangen.

Bouwstop

De laatste jaren liggen datacenters in Nederland onder vuur vanwege hun impact op het milieu. Bijvoorbeeld omdat ze veel stroom verbruiken. Onder andere hierom besloten de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer eerder tot een tijdelijk bouwstop.

Gerelateerde berichten...

X