Milieuzones bieden kansen aan ICT-startups logistieke dienstverlening

In supply chain-processen zit traditioneel veel inefficiëntie. Ketensamenwerking komt maar moeizaam van de grond, vooral omdat partijen hun data niet willen delen. Dichtslibbende snelwegen en invoering van milieuzones bieden nu kansen om het tij te keren. Vooral voor IT-startups in de logistieke dienstverlening.

Totdat de nieuwe mileiuwetgeving inging, bood IT al jaren kansen om de inefficiënties die in de sector leken ingbakken te lijf te gaan. Maar tot nu toe werd de sense of urgency nooit of onvoldoende gevoeld.

Traditionele logistieke dienstverleners lijken nog altijd langzaam te bewegen, en dus is het een ideale timing voor startups om een voet tussen de deur te krijgen.

 

Silo’s te lijf

We gebruiken al jaren de woorden supply chain en ketensamenwerking. Maar in de praktijk opereren de verschillende spelers in zo’n keten nog altijd als silo’s. Het is daarom niet gek dat de helft van de vrachtwagens leeg rondrijdt. En ook niet vreemd dat processen ondoorzichtig zijn.

Het is daarom ook niet vreemd dat er veel handwerk in processen zit. En dat er een chronisch tekort is aan data bij het nemen van beslissingen. Allemaal terreinen waar IT bij kan helpen.

Een markt die op het punt van openbreken staat, is die van de transportmatchingplatformen. Deze platformen brengen vraag naar en aanbod van transportcapaciteit bij elkaar. Ze maken daarmee de markt transparant. Daardoor is het voor transporteurs gemakkelijker om ladingen te combineren en niet meer leeg te rijden.

 

Onderscheiden

Nu de economie weer in overdrive staat en een capaciteitstekort dreigt, is dit hét moment om dit al jaren voor de deur staande businessmodel eindelijk te omarmen. Overal in Europa duiken daarom start-ups op. Wie gaat winnen, is nu nog onduidelijk. Dat er uiteindelijk een paar platformen kunnen overblijven, staat als een paal boven water.

Daarom proberen startups zich uit alle macht te onderscheiden van hun concurrenten. De ene richt zich bijvoorbeeld primair op verladers met software om een transporttender te vereenvoudigen (het Nederlandse TenderTool is hier een voorbeeld van).

De volgende legt de nadruk op het tracken en tracen van lading en inzichtelijk maken van transportactiviteiten (zoals het Vlaamse Transmate)/ Weer een ander gaat zelfs zo ver dat je via het platform geen onderliggende transporteur zoekt, maar dat je als verlader zaken doet met het platform zelf (zoals het Duitse bedrijf Cargonexx). En dan zijn er natuurlijk nog de partijen die zich houden bij de kern van dit concept: een marktplaats voor transportcapaciteit (een voorbeeld is het Franse bedrijf FretLink).

Lading combineren kan niet alleen bij wegtransport, maar ook bij zeetransport (bijvoorbeeld Shypple), bij first and last mile delivery (een voorbeeld is Urbantz) en zelfs bij warehousecapaciteit (Stocksports).

 

Blockchain

Wie denkt aan transparantie in de logistieke keten, denkt uiteraard ook aan blockchain. Dit is immers een technologie bij uitstek om met meerdere ketenpartners ‘one single version of the thruth’ te creëren. Waar verladers en vervoerders nog een beetje afwachtend zijn, roeren leveranciers zich op alle fronten. Natuurlijk doen de grote it-leveranciers, implementatiepartners en adviesbureaus mee, evenals ERP-spelers. Organisaties als TNO en technische universiteiten (Delft, Eindhoven) bewegen zich eveneens op dit terrein. En dan zijn er nog talrijke startups die hopen een voet aan de grond te krijgen.

Een geliefde manier om de markt te onderzoeken is in de vorm van een consortium. Immers, het gaat om informatie delen in de keten, en dan is het wel handig als alle ketenpartners aan tafel zitten bij het ontwikkelen van een Proof of Concept. Hoe ingewikkeld dit in de praktijk is, laat de Rotterdamse haven zien.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van mei.

Gerelateerde berichten...