Netwerkuitval leidt tot baan- en inkomstenverlies

Zwakke plekken in traditionele netwerken hebben meer impact dan doorgaans wordt gedacht. Ze leiden tot inkomstenderving, groeivertraging en banenverlies. 84% van de ondervraagde IT-professionals in de Benelux had te maken met netwerkuitval door fouten van IT-personeel zelf. Dit blijkt uit een enquête onder grote en middelgrote bedrijven door heel Europa, in opdracht van netwerkspecialist Avaya.

De fouten werden niet alleen in de marge gemaakt, maar zelfs bij doorvoering van configuratiewijzigingen in de kern van het netwerk. Bijna een vijfde (18%) van alle netwerk-downtime over een periode van twaalf maanden werd door dit soort fouten veroorzaakt. Er zijn binnen Europa echter grote verschillen: in de regio Scandinavië was ruim een kwart (26%) van de uitval het gevolg van deze fouten. In Italië was dat maar 11%.

Ernstiger is dat 77% van de bedrijven die met deze fouten te maken kregen ook inkomsten verloren – gemiddeld €68.438 per bedrijf per jaar. Bijna de helft (44%) verklaarde dat netwerkuitval door menselijke fouten ook productiviteitsverlies bij medewerkers betekende, en verstoring en vertraging van andere IT-projecten (40%). Bijna een derde (30%) noemde verstoring in de leveringsketen als direct gevolg.

Ook de personele impact is soms aanzienlijk: bijna 1 op de 5 bedrijven ontsloeg een IT-medewerker na een incident met netwerkuitval. In sommige landen lag dat cijfer nog hoger: in Spanje en Duitsland ging een kwart van de bedrijven na een dergelijk incident over tot ontslag van een IT’er.

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven in Europa gemiddeld bijna een maand (29 dagen) moesten wachten voordat ze de noodzakelijke aanpassingen aan het bedrijfsnetwerk konden uitvoeren. Bij een Europees gemiddelde van 13 aanpassingen per jaar betekent dit dat bedrijven bijna 54 weken, ofwel ruim een jaar, moeten wachten op maatregelen.

De gemiddelde wachttijden zijn in Rusland het langst (37 dagen), terwijl ze in Spanje (14) en Duitsland (16) het kortst zijn. Slechts 2% van de Europese bedrijven zegt dat onderhoud vrijwel direct wordt uitgevoerd, terwijl maar liefst 98% vertraging ervaart bij het doorvoeren van business-gerichte aanpassingen en verbeteringen. Reden is simpelweg de planning.

 

Onderzoeksmethodiek:

Avaya ondervroeg 702 IT-professionals in grote organisaties (meer dan 250 medewerkers) in acht Europese landen/regio’s (Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië, Scandinavië, Rusland, Spanje en Groot-Brittannië) om een beeld te krijgen van de impact van netwerkuitval, netwerkcomplexiteit en wachttijden op netwerkonderhoud. De enquêtes werden afgenomen in 2013 en 2014, in samenwerking met het Britse onderzoeksbureau Dynamic Markets.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...

X