Nieuwe btw-regels grensoverschrijdende e-commerceleveringen

online shop online omzet consumentenrechten

E-commerceleveringen naar andere EU-landen krijgen vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels. Thuisbezorgd.nl trekt nu al aan de bel omdat er nog veel te regelen is.

Bedrijven moeten bijvoorbeeld rekening houden met het toepasselijke btw-tarief in het land van aankomst en zich tijdig aanmelden voor het zogeheten OSS-systeem. Thuisbezorgd adviseert e-commercebedrijven zich te verdiepen in de nieuwe regels omdat het risico op een boete een stuk groter is.

Bedrijven die bijvoorbeeld vanuit Nederland goederen leveren aan particulieren en zorgdraagt voor de aflevering in een ander EU-land, zijn de leveringen op basis van de huidige regels in beginsel belast met Nederlandse (21% of 9%) btw.

Dit is anders als je bedrijf in een kalenderjaar een bepaalde omzetdrempel overschrijdt voor leveringen naar het andere EU-land. Duitsland kent bijvoorbeeld een drempel van € 100.000, terwijl België een drempel kent van slechts € 35.000. Dit houdt in dat als een bedrijf in het lopende of voorgaande kalenderjaar voor meer dan € 35.000 in België levert, deze leveringen vanaf dat moment niet meer belast zijn met Nederlandse btw, maar met Belgische btw.

In dat geval moet het Nederlandse bedrijf dus een Belgisch btw-nummer aanvragen en periodiek btw-aangiften moet indienen bij de Belgische Belastingdienst. Voor bijvoorbeeld accijnsgoederen of leveringen met installatie gelden deze drempelbedragen overigens niet.

Belgische Belastingdienst

Vanwege het bovenstaande doet de Belgische Belastingdienst op dit moment steeds meer onderzoek naar Nederlandse e-commercebedrijven die in België bezorgen, bijvoorbeeld via Bol.com. Als blijkt dat de drempel is overschreden, zal de Belgische Belastingdienst de verschuldigde btw naheffen, inclusief een boete van 20% en rente van meer dan 9%.

Vrijwillig verbeteren is in zo’n geval het beste. Onder voorwaarden kan de Belgische btw bij een vrijwillige verbetering alsnog zonder boete en rente worden betaald. De btw die een bedrijf onterecht aan de Nederlandse Belastingdienst betaalde, kun je dan terugvragen.

Nieuwe regels per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de drempel. Dit betekent dat dat de e-commerceleveringen aan particulieren vanaf dat moment altijd belast zijn met de btw van het land van aankomst. Ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 leveren naar het buitenland, kunnen met Nederlandse btw blijven factureren.

De nieuwe regels bieden de mogelijkheid om de buitenlandse btw te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst, die het bedrag dan doorbetaalt aan de Belastingdienst van het betrokken land. Hiervoor moet een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde OSS-regeling. Het blijft mogelijk om de buitenlandse btw te betalen via een lokale btw-registratie.

Voor bepaalde e-commerceleveringen gelden afwijkende regels, zoals voor de levering van margegoederen, leveringen met installatie en leveringen aan ondernemers. Administratief is de uitwerking ook anders als een bedrijf beschikt over een buitenlands magazijn.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X