Q1 2015 Ordina: Omzet daalt, impact op marge beperkt

Q1 2015 Ordina: Omzet daalt, impact op marge beperkt

De uitzendingen van Zembla over onregelmatigheden bij ICT-aanbestedingsprocedures met de overheid en de nasleep ervan spelen softwaredienstverlener Ordina nog altijd parten. De omzet van Ordina daalde in het eerste kwartaal van 2015 dan ook. Het bedrijf spreekt verder  geen verwachtingen uit voor de resultaten in het tweede kwartaal.

De omzet van de ICT-dienstverlener daalde met 12,3 procent naar 41,3 miljoen euro. Het eerste kwartaal van 2014 bedroeg dit nog ruim 47 miljoen. Met name de omzet van de grootste divisie Technologie & Competenties is als gevolg van de commotie rond integriteitskwesties bij aanbestedingen gedaald. Andere divisies die het in de huidige marktomstandigheden moeilijk hebben, realiseren juist groei.

Dat de overheid minder grote projecten heeft is bij Ordina duidelijk merkbaar. Daarnaast speelt ook een afnemende vraag bij een aantal energie- en telecombedrijven die kostenreducties doorvoeren. De vraag bij de financiële dienstverlening bleef relatief stabiel.

Bij de Ordina-tak België/Luxemburg steeg de omzet overigens met 4,5 procent naar 18,8 miljoen euro. Deze stijging komt voornamelijk door groei bij grote klanten in de marktsegmenten industrie en financiële dienstverlening in zowel België als Luxemburg.

Ordina gaat de komende maanden een aantal aanpassingen doorvoeren. De commerciële afdeling gaat bijvoorbeeld werken met kleinere teams met een duidelijke specialisatie naar levermodel.