Toegankelijkheid factor bij aanbesteding ICT-projecten overheid

rolstoelen

PIANOo, expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eisen voor  toegankelijkheid toegevoegd voor inkoop en aanbesteding van ICT-projecten. Kostbare en tijdrovende herstelwerkzaamheden om alsnog digitale toegankelijkheid te krijgen kun je zo voorkomen.

Wie een website en app ontwikkelt moet in de ontwikkelfase al rekening houden met eisen voor digitale toegankelijkheid. Achteraf toegankelijk maken is complex en kostbaar. Door concrete eisen in de aanbestedingsnormen te zetten moet toegankelijk bouwen makkelijker worden.

Motie

Deze stap is een gevolg van de motie Strolenberg en De Kort die de Tweede Kamer in oktober 2022 aannam. De motie riep op om met spoed de eisen voor digitale toegankelijkheid op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden voor nieuwe websites en apps van de overheid. Ook maakt het onderdeel uit van het stappenplan voor digitale toegankelijkheid door staatssecretaris Van Huffelen.

De eisen bestonden al langer, maar veel overheden blijken te weinig kennis te hebben over het onderwerp. Daardoor komt toegankelijkheid van websites en apps alsnog in de knel. Door concrete eisen op te nemen hoopt de overheid dat het voora

Naast deze eisen komt er meer aandacht voor het NL Design System van Gebruiker Centraal. Dat bevat bouwstenen om de kwaliteit en toegankelijkheid van online informatie en diensten te verbeteren. Verder komt er vaker overleg tussen ontwerpers, bouwers én bestuurdersdie met gebruikers met een functiebeperking. De bedoeling is om zo duidelijker te maken wat in de praktijk wel en niet werkt.

Daarnaast komt er een toetsingskader inclusieve dienstverlening waarmee overheidsorganisaties beter kunnen beoordelen hoe inclusief hun dienstverlening is.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X