Onderzoek naar uitval 112 moet leiden tot verbetering aanpak

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) is een onderzoek gestart naar de crisiscommunicatie rondom de uitval van het nationale noodnummer 112. Dat staat in het plan van aanpak van het onderzoek. Op 24 juni was het noodnummer urenlang onbereikbaar.

De inspectie JenV bekijkt wat er is gedaan om de hulpdiensten bereikbaar te houden. Ook gaat de Inspectie na hoe burgers zijn geïnformeerd over de alternatieven voor 112 en welke afspraken en procedures er zijn. Andere instanties, zoals Agentschap Telecom maakten meteen na de uitval van het nummer al bekend de zaak grondig te gaan onderzoeken.

De bedoeling is dat het rapport voor het einde van het eerste kwartaal 2020 overhandigd wordt aan de minister van Justitie en Veiligheid. Enige tijd later zal het op de website van de Inspectie zal het onderzoek openbaar worden.

 

Aanleiding

Op 24 juni 2019 vond bij KPN een storing plaats. Daardoor was in het hele land urenlang geen bereik van het noodnummer 112. Dat was niet de eerste keer. Zo waren er in 2017, in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, problemen met de bereikbaarheid van 112. dit was een gevolg van een stroomstoring.

De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie) heeft naar deze en andere incidenten onderzoek verricht. Ze constateerden toen meermaals dat er kwetsbaarheden zijn in de bereikbaarheid van het noodnummer.

De storing van 24 juni 2019 roept echter nieuwe vragen op over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Op die dag gaven meerdere partijen diverse aanwijzingen over wat burgers konden doen als zij met spoed een hulpdienst nodig hadden. Zo gat het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van het ministerie van JenV, de nationale politie en veiligheidsregio’s, onder andere via (social) media en NL-Alert.

De Inspectie ziet aanleiding om onderzoek te doen naar de manier waarop alternatieven in werking zijn gesteld om de hulpdiensten tijdens deze storing bereikbaar te houden. De Inspectie vindt het van belang pm te kijken hoe burgers hulpdiensten hebben kunnen bereiken. Maar ook hoe zij daarover werden geïnformeerd en welke lessen er zijn uit de crisiscommunicatie tijdens deze storing.

 

Lessen

Met het onderzoek wil de Inspectie lessen trekken voor de toekomst. Zij richt zich voornamelijk op de lessen die het Nationaal Crisiscentrum, de nationale politie en de 25 veiligheidsregio’s inclusief regionale meldkamers kunnen leren.

 

Zorgorganisaties

Naast de Inspectie Justitie en Veiligheid doen ook andere diensten onderzoek naar de kwestie. Zo kijkt Agentschap Telecom specifiek naar de storing in het telefoniesysteem (inclusief 112 en NL-Alert) bij KPN en de afhandeling daarvan.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inventariseert onder andere hoe zorgorganisaties omgingen met de uitval van 112. Tot slot onderzoekt het Instituut Fysieke Veiligheid onder meer hoe de veiligheidsregio’s, de nationale politie en de Rijksoverheid onderling samenwerkten. Deze rapporten zijn nog niet afgerond.

 

Gerelateerde berichten...

X