Refactoring: afrekenen met fouten uit het verleden. Juist nu

De coronacrisis heeft de noodzaak voor moderne (SaaS) applicaties in een stroomversnelling gebracht. Mensen werken steeds meer op afstand en zullen dit naar verwachting in de toekomst blijven doen. Dit “nieuwe normaal” zorgt ervoor dat uw software nog beter ingericht moet zijn om tegemoet te komen aan de grotere behoefte om op afstand te werken.. Kan uw product dat niet? Dan is tijd om uw software te moderniseren, tijd voor refactoring.

Wat houdt refactoring in?

Of het nu gaat om software voor interne of externe gebruikers: de mogelijkheden voor doorontwikkeling moeten bij bedrijfsapplicaties flexibel zijn, zodat u kunt snel kunt anticiperen op veranderende wensen van gebruikers en de markt. Software met te veel technical debt is lastig uit te breiden, onveilig en niet prettig om mee te werken. U merkt dit als uw IT-afdeling of leverancier updates traag doorvoert of wanneer u problemen ondervindt met de prestaties of de schaalbaarheid.

Refactoring is het toekomstklaar maken van de techniek, code en/of UI van uw software met als doel uitbreidbaarheid, onderhoudbaarheid, schaalbaarheid, veiligheid en gebruiksgemak te verbeteren. met als doel om de code te simpeler te maken en de leesbaarheid te verbeteren. Dit maakt uw product meer future-proof. Het refactoren van software verandert de werking van het product niet. Refactoring is, idealiter, een terugkerende stap in agile softwareontwikkeling.

Welke vorm van refactoring past bij uw bedrijf?

Hoe u uw software gaat moderniseren hangt sterk af van de staat van uw software en uw bedrijfsdoelstellingen. In sommige gevallen volstaat UI-refactoring, een methode om de gebruikersinterface opnieuw vorm te geven zodat u uw software gemakkelijker kunt gebruiken en laten opvallen. In andere gevallen is een meer ingrijpend traject nodig.

Als uw code moeilijk te onderhouden is of dat het ontbreekt aan schaalbaarheid of performance, dan is het tijd om een refactoring-strategie te ontwikkelen. In een refactoringplan wordt inzichtelijk gemaakt wat ervoor nodig is om toe te werken naar code die schaalbaar, onderhoudbaar en toekomstbestendig is. Dit hoeft geen ‘big bang’-project te zijn. Meestal kan het parallel aan andere ontwikkel prioriteiten worden uitgevoerd.

Wanneer er sprake is van een bijzonder grote hoeveelheid technical debt kan het zijn dat refactoring tijdrovender is dan het herbouwen van delen van de software. In dat geval is een gefaseerde herbouw-aanpak te prefereren. Bij een dergelijke aanpak worden vernieuwde modules stapsgewijs vrijgegeven aan uw eindgebruikers. Deze aanpak beperkt de risico’s en waarborgt de continuïteit van de applicatie.

Houd uw bedrijfssoftware up to date

Refactoring is in veel gevallen de meest effectieve methode om de toekomstbestendigheid van uw software te waarborgen. Daarom moet het terugkerend onderdeel zijn in de (door)ontwikkeling van uw software, in plaats van een optionele stap die alleen plaatsvindt als er tijd over is. Zoals elk project op het gebied van software ontwikkeling begint refactoring met het selecteren van het meest geschikte softwarebedrijf voor de klus. Selecteer een software-ontwikkelaar met veel relevante ervaring op het gebied van refactoring en de cases om deze ervaring te staven. En misschien belangrijker: vraag uzelf af wat uw software moet kunnen om uw onderneming nog harder te laten groeien?

Gerelateerde berichten...

X