Ruim 2000 bedrijven in 2021 dupe van afpersing met ransomware

bedrijven

Ruim tweeduizend bedrijven met minstens twee werknemers werden in 2021 slachtoffer van afpersing met ransomware (gijzelsoftware). Dat meldt het CBS in de Cybersecuritymonitor 2022.

Gemiddeld betaalde 11 procent losgeld om weer toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens, Daarnaast gaf 38 procent aan dat er andere kosten zijn gemaakt. Daarnaast kregen vierduizend zzp’ers te maken met datagijzeling, maar zij betaalden nauwelijks losgeld.

Bij een aanval met gijzelsoftware worden de ICT-systemen van een bedrijf of particulier geïnfecteerd met een computerprogramma dat de gegevens in het systeem versleutelt. Die zijn daarna niet meer toegankelijk voor de getroffenen. Door betaling van losgeld (ransom) is de versleuteling op te heffen.

Grote bedrijven vaker getroffen

Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine. Vier procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen kreeg in 2021 te maken met datagijzeling, tegen 0,5 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Zzp’ers vormden met vierduizend getroffenen in absolute zin de grootste groep slachtoffers, maar het gaat daarbij om 0,3 procent van alle zelfstandigen zonder personeel.

Van de getroffen kleine bedrijven (met 2 tot 10 werkzame personen) betaalde een relatief groot deel losgeld (14 procent). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim vier procent. Overigens heeft betaling lang niet altijd het verlangde resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

Meer dan helft omzet

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Dit hangt samen met het feit dat het voornamelijk kleine bedrijven zijn die losgeld betalen. Zij zetten over het algemeen minder om, zodat het losgeld als percentage van de omzet hoger uitvalt. Na zzp’ers, die nagenoeg nooit losgeld betalen, betalen bedrijven met 250 of meer werknemers in dienst het minst vaak. Bij 1 op de 4 grote bedrijven die losgeld betalen, gaat het om 1 tot 2 procent van de omzet.

Vaker andere kosten dan losgeld

Van de bedrijven met twee of meer werkenden die te maken kregen met een ransomware-aanval, gaf 38 procent aan dat ze andere kosten hadden, bijvoorbeeld voor het vervangen van ICT-systemen of inhuren van ICT-specialisten. Ook leden ze soms omzetverlies, doordat het bedrijf tijdelijk niet volledig functioneel was. Verder schakelde 39 procent de hulp in van een cybersecuritybedrijf en 13 procent (ook) van de politie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...