Run op security-specialisten door cyberaanvallen en GDPR

ICT-sector vrouwen en mannen

Organisaties zijn het afgelopen jaar voorzichtig geweest in het aannemen van security-specialisten. In 2017 is het aantal aanvragen naar security-experts bij recruitnmentbureau  Computer Futures flink gedaald naar 28%. Het bedrijf verwacht dat het bij andere inleners niet anders is.

Het rapport biedt onder andere inzicht in de relevantie van verschillende IT-disciplines, de groei van IT in verticale markten en de man-vrouw balans in de IT-sector.

Uit de jaarcijfers, gepubliceerd in het trendrapport ‘Gouden tijden voor IT-specialisten’, blijkt dat ook het aanbod van security-specialisten fors is afgenomen, met 42 procent. Naar verwachting zal er in vraag en aanbod op dit gebied in 2018 een inhaalslag plaatsvinden. In hoeverre dat het geval is is nu nog niet te becijferen.

 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving heeft groeiende invloed op IT-investeringen.
Uit de cijfers blijkt dat het volgen van wet- en regelgeving steeds bepalender wordt voor IT-investeringen. In 2017 was dit bij nog geen 2 procent van de organisaties het meest bepalende bedrijfsinitiatief voor IT-investeringen. In 2018 verachtvoudigt dit percentage naar 16%.

Op dit moment laat de praktijk zien dat hoogvliegers in de security erg gewild zijn. Organisaties die cybersecurity-experts binnen hebben gehaald, halen alles uit de kast om hen vervolgens te behouden.

 

X