Structureel meer geld voor digitalisering rechtspraak

hamer en weegschaal

Het kabinet trekt structureel ruim €155 miljoen uit voor de rechtspraak om onder andere meer rechters en ander personeel aan te trekken. Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol.

Dat is een afspraak tussen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de Raad voor de rechtspraak. De partijen gaan zorgen voor forse investeringen in zowel digitalisering van de rechtspraak als de veiligheid ervan. Zo moet de ict-beveiliging van de sector stukken beter worden.

De investeringen moeten uiteindelijk zorgen voor kortere doorlooptijden en het verminderen van de werkdruk onder rechters. Ook is het geld voor initiatieven om het recht dichter bij mensen te brengen, zoals de wijkrechtspraak. Mensen worden dan door een rechter bij hen in de buurt geholpen.

Achterstanden

De digitaliseringsprojecten moeten helpen om de achterstanden terug te dringen. Grotere digitale toegankelijkheid voor zowel publiek als rechters en medewerkers zelf moet zorgen voor een hogere snelheid in het verwerken van rechtszaken. Steeds meer rechters gaan immers met pensioen en de doorlooptijd van een rechtszaak is vaak lang. Het gevolg is dat mensen die naar de rechter stappen langer moeten wachten tot hun zaak dient, terwijl de rechtspraak met een hoge werkdruk kampt. De druk op de rechtspraak is ook groot door onvoorziene situaties als het uitbreken van de coronacrisis, rechtszaken die steeds complexer worden en de nasleep van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Digitalisering moet helpen om het werk in de hele sector te versnellen.

“De rechtspraak moet voor iedereen toegankelijk en benaderbaar zijn. De uitdagingen waar de rechtspraak mee te kampen heeft laten dat niet voldoende toe. Daarom gaan wij in de Rechtspraak structureel investeren”, stelt minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. “Ik ben verheugd dat wij samen met de Raad voor de Rechtspraak prijsafspraken hebben kunnen maken voor de periode 2023-2025. Met de verhoging van de totale begroting kan de Rechtspraak deze uitdagingen aanpakken, zodat toegang tot het recht voor iedereen mogelijk blijft.”

Lees ook:
  • Werkgroep juridische informatica voor veilige e-mail en chatapps van start
  • Zivver biedt advocatuur superveilige e-mailomgeving voor versturen processtukken

Gerelateerde berichten...

X