GDPR

veilig mailen @ teken met slot

NEN ontwikkelt norm voor veilig mailen in de zorg

Een eenvoudig te hanteren norm voor veilig mailen in de hele zorgsector. Dat is waar norminstituut NEN vanaf 10 oktober mee start. Volgend voorjaar moet hij er liggen. Een groot aantal belanghebbenden en experts ...

X