Telemonitoring zwangerschap thuis even veilig als ziekenhuisopname

geboortezorg

Telemonitoring thuis van gecompliceerde zwangerschappen is voor de uitkomst van de zwangerschap net zo veilig als een ziekenhuisopname. Het scheelt wel ligdagen en dus kosten en de moeder zijn tevredener. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht en het Erasmus MC. Hun conclusies zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lancet Digital Health.

Wie een gecompliceerde zwangerschap heeft moet nu nog vaak voor opname naar het ziekenhuis. Het gaat bijvoorbeeld om een (veel)te hoge bloeddruk, gebroken vliezen of groeivertraging van het ongeboren kind. Die opnames duren vaak lang.vaak weken. Dagelijks zijn er onderzoeken als hartfilmpjes bloeddruk meten en controle van klachten. Kun je die dingen niet beter thuis doen, zodat de zwangere rustig thuis kan blijven, was de hoofdvraag van het onderzoek.

Het antwoord is dus: ja, met gebruik van e-health. Prof. dr. Mireille Bekker (UMC Utrecht) en prof. dr. Arie Franx (Erasmus MC) deden het onderzoek naar telemonitoring thuis. Het voorziet in een wereldwijde behoefte in de (verloskundige) gezondheidszorg. Groote aanjager was de coronapandemie, die gebruik van e-health nogal versnelde.

Beide professoren onderzochten zowel veiligheid, patiënttevredenheid en kosten van telemonitoring thuis ten opzichte van ziekenhuiszorg bij gecompliceerde zwangerschappen. Thuismonitoring bleek een veilig alternatief. Vier weken na de bevalling bleek bovendien dat er geen verschillen waren in mentaal en fysiek welzijn tussen de telemonitoringgroep en de controlegroep. Wel waren de patiënten die dagelijks thuis hartfilmpjes gemaakt hadden en de bloeddruk hadden gemeten veel tevredener.

Bovendien bleek dat de zorgkosten per patiënt met 18 procent terugliep door de beperking van het aantal opnames. Deze studie toont volgens de onderzoekers aan dat het kan en is een voorbeeld van de innovatieve transitie in de zorg. Er deden 200 zwangeren mee aan het onderzoek in het UMC Utrecht en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen.

Bekker en Franx: “Deze eerste gerandomiseerde studie is een hoogwaardig bewijs dat telemonitoring even veilig kan zijn als ziekenhuisopname voor het monitoren van gecompliceerde zwangerschappen, met een verlaging van de kosten en een hogere patiënttevredenheid. De uitkomsten zijn belangrijk in de zoektocht naar alternatieven voor dure ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld behandelingen die thuis plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Ook in het Integraal Zorgakkoord is daar veel aandacht voor.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X