Tijdsregistratie op het werk: Nederland meest digitaal

Voor tijdsregistratie op het werk maken Nederlandse bedrijven het vaakst gebruik van apps. Dit in vergelijking met andere Europese landen.

Zes op de tien van de Nederlandse ondernemingen met registratie van de arbeidstijd hanteert nog een traditioneel Time & Attendance (T&A) systeem. Denk dan aan een badge, prik- of tijdsklok, Excel-sheet, of zelfs pen en papier.

Dat klinkt fors, maar in vergelijking met andere Europese landen is dat relatief weinig. Vooral op vlak van digitale en biometrische alternatieven als inloggen via applicaties of vingerafdruk, scoren Nederlandse bedrijven erg hoog.

32 procent registreert de aanwezigheid van werknemers via apps (al dan niet met geolocatie). Dat blijkt uit een internationale studie.

 

Prikklok

Slechts vijf procent van de Nederlandse ondernemingen gebruikt nog een prikklok om de aanwezigheid van haar werknemers te registreren. Daarentegen laat 29 procent haar werknemers badgen bij aankomst.

Één op de vijf bedrijven (21%) werkt met een Excel-sheet. Negen procent doet dat nog met pen en papier. Ter vergelijking: in Duitsland wordt de prikklok nog bij 31 procent van de bedrijven gebruikt. In Britse bedrijven is pen en papier het populairst (22%).

Nederlandse bedrijven hebben, in vergelijking met de andere bevraagde landen, best moderne T&A-systemen. Apps (met of zonder geolocatie) zijn in Nederland het populairst.

Maar liefst 17 procent van de Nederlandse bedrijven die tijd en aanwezigheid registreren, maakt al gebruik van een (mobiele) app voor aanwezigheidsregistratie, en 15 procent gebruikt voor de tijdsregistratie een app met geolocatie.

 

Europees gemiddelde

Het Europese gemiddelde van gebruik van apps met én zonder geolocatie bedraagt zo’n 18 procent. De andere bevraagde landen zijn nog niet helemaal op de kar gesprongen wat betreft deze technologische T&A-snufje. Zo waagt in Duitsland slechts 1 procent van de bedrijven zich aan applicaties met geolocatie.

Tot slot bestaan er ook biometrische manieren om in te loggen, zoals via vingerafdrukken of irisscans. Deze blijken nog toekomstmuziek. Slechts 2 procent van de Nederlandse bedrijven die tijd en aanwezigheid op het werk registreren maakt er gebruik van. Het gemiddelde bij alle bevraagde landen ligt op 2,6 procent.

De beperkte toepassing hiervan komt volgens de onderzoekers waarschijnlijk door de GDPR. De inbreuk op de privacy moet zo beperkt mogelijk zijn. Biometrische gegevens zijn hoogst gevoelig, veel meer dan een badge of elektronische login.

 

Andere doeleinden

T&A-gegevens worden in 55 procent van de gevallen ook voor andere doeleinden gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het analyseren van factureerbare ten opzichte van niet-factureerbare uren (38%). Of het maken van een personeelsplanning om eventueel extra mensen aan te werven (35%).

Soms gaat het ook om flexibel bijsturen van de personeelsplanning (35%), gebaseerd op weersvoorspellingen. Of het (ruim op voorhand) opstellen van de personeelsplanning (34%). Bijna drie op de tien van de bevraagden (29%) geeft ook aan dat ze de T&A-tool gebruiken in combinatie met verloningssystemen, om bonussen van medewerkers te bepalen. In 45 procent van de bedrijven worden de T&A-data alleen gebruikt voor de tijds- en aanwezigheidsregistratie van werknemers.

Gerelateerde berichten...

X