Twee kwartalen op rij afname in vraag naar IT-professionals 

detachering

In het eerste kwartaal van 2023 was sprake van een daling in het aantal openstaande IT-functies. Het aantal actief zoekende IT-professionals stijgt eindelijk weer. Daarnaast stijgt de vraag naar mbo-opgeleiden nog wel en daalt het aantal IT-freelance opdrachten naar verwachting. Dit blijkt uit de meest recente IT-arbeidsmarktmonitor van Hello Professionals.

Ruim 650 minder openstaande IT-vacatures

In voorgaande jaren was er een constante stijging te zien in het aantal uniek geplaatste IT-vacatures. Echter, is in de laatste kwartalen voor het eerst in lange tijd sprake van een daling. Het aantal openstaande IT-vacatures is afgenomen van 13.169 in het derde kwartaal van 2022 naar 12.501 in het eerste kwartaal van 2023, wat neerkomt op een daling van 6%. Deze trend is opvallend, omdat de IT-sector de afgelopen jaren juist enorm groeiden.

Hoewel deze trend zich over het hele land voordoet, zijn er toch enkele uitzonderingen. In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, en ook in Limburg, is er juist sprake van een toename in de vraag naar IT-professionals. Vooral in Drenthe is de trend opmerkelijk, met bijna 70% meer uniek geplaatste IT-vacatures in de afgelopen twee jaar.

Aantal zoekende IT-professionals stijgt

In het eerste kwartaal van 2023 is er een lichte verbetering te zien op de arbeidsmarkt ten opzichte van vorig jaar, toen de activiteit dramatisch laag was. Het aantal actief zoekende IT-professionals is gestegen van 1% naar 3%, terwijl het aantal latent zoekende IT-professionals gedaald naar 53%. Het aantal niet zoekende IT-professionals is gedaald naar 44%.

De vraag naar mbo-opgeleiden

Op het gebied van opleidingen is er ook een verschuiving in de vraag te zien. Waar in het eerste kwartaal van 2021 de vraag naar mbo’ers in vacatures nog maar 19% was, stijgt deze in het eerste kwartaal van 2023 door naar 26%.

De stijging is ook terug te zien in de vraag naar junior IT-professionals. In de afgelopen twee jaar is de vraag naar junior IT-professionals gestegen met 8% naar 44%. De vraag naar medior IT-professionals is gedaald van 62% naar 54% en het aantal senior IT-professionals is gelijk gebleven met 2%.

Daling IT-freelance opdrachten

Wat betreft IT-freelance opdrachten is er in het eerste kwartaal van 2023 een daling te zien. Dit is een opvallende ontwikkeling, omdat er in voorgaande kwartalen juist een stijging was te zien. De Freelance Markt Index van freelance.nl is gedaald van 105 naar 92, wat betekent dat het aantal IT-freelance opdrachten naar verwachting zal dalen in het komende kwartaal.

Deze daling komt overeen met zowel de daling in het aantal IT-vacatures als met de conjunctuurindex van het CBS, die het consumentenvertrouwen in de economie weergeeft.

Gerelateerde berichten...