Twee nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing

Man achter laptop

Het adviescollege ICT-toetsing heeft er twee nieuwe leden bij.  Op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering stemde de Ministerraad in met de benoeming (per 1 september 2022) van de heren Adri de Bruijn RE RA en Prof. dr. Arie van Deursen.

Momenteel bestaat het adviescollege uit een voorzitter en twee leden. Met de aanvulling van de twee nieuwe leden wordt de slagkracht van het adviescollege groter. De nieuwe leden zijn een welkome versterking, omdat men steeds vaker een beroep doet op de expertise van het adviescollege. Het adviescollege is een voortzetting van het BIT (Bureau ICT-toetsing).

Adri de Bruijn

Adri de Bruijn werkte bij de Belastingdienst en daarna bij het ministerie van Defensie. Tot medio 2019 was hij partner bij PwC, waarbij zijn werk zich vooral concentreerde op IT-vraagstukken. De Bruijn is ervaren in het objectief en onafhankelijk uitvoeren van onderzoek en heeft dat verdiept naar het adviseren over IT-programma’s en IT-omgevingen, met bijzondere aandacht voor grootschalige IT vernieuwings- en veranderprogramma’s. Adri de Bruijn is ook voorzitter van de Raad van Beroepsethiek NOREA en het Samenwerkingsverband Kwaliteitsonderzoek Overheidsauditors.

Arie van Deursen

Arie van Deursen is hoogleraar informatica aan de Technische Universiteit Delft. Daar is hij ook voorzitter van de afdeling Software Technologie. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op methoden en technieken voor het bouwen, testen, en doorontwikkelen van complexe softwaresystemen. Arie studeerde informatica aan de Vrije Universiteit (MSc 1990) en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (1994). Hij is wetenschappelijk directeur van AI-for-Fintech Research, een vijfjarig samenwerkingsverband tussen TU Delft en ING op het gebied van de inzet van kunstmatige intelligentie in de financiële sector.

Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het adviescollege bestaat uit deskundigen – uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven – die beschikken over bestuurlijke, toezichthoudende en managementervaring met betrekking tot realisatie, inzet en beheersing van ICT-trajecten.

Het nieuwe adviescollege ICT-Toetsing is sinds 1 januari 2021 als opvolger van het Bureau ICT-toetsing. Het Adviescollege oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid. Verder geeft het, net als het oude BIT gevraagd en ongevraagd advies ter verbetering. Het adviescollege toetst de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen van de overheid en daarbuiten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...